Mange idrettslag, skolekorps og andre organisasjoner leter etter måter å skaffe penger til drift av sitt lag. Infinitums innsamlingsbeholdere tilbyr en enkel mulighet til å tjene penger samtidig som man er miljøvennlig.

Slik fungerer det


  • Festivaler
    Vi samarbeider med festivaler for å forhindre forsøpling under arrangementene. Innsamlingsmåte og -beholdere tilpasses hver enkelt festival med tanke på størrelse, lengde m.m. Arrangøren søker for et gitt tidsrom, og ordningen er kun aktiv i den angitte perioden.

    Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål: info@infinitum.no