Mange idrettslag, skolekorps og andre organisasjoner leter etter måter å skaffe penger til drift av sitt lag. Infinitums innsamlingsbeholdere tilbyr en enkel mulighet til å tjene penger samtidig som man er miljøvennlig.

Slik fungerer det

  • Meld deg inn under «manuelt mottak»
  • Innsamlingsbeholdere bestilles fra «bestill utstyr»
  • Infinitum sender innsamlingsbeholdere innen tre uker.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål: info@infinitum.no

Festivaler
Vi samarbeider med festivaler for å forhindre forsøpling under arrangementene. Innsamlingsmåte og -beholdere tilpasses hver enkelt festival med tanke på størrelse, lengde m.m. Arrangøren søker for et gitt tidsrom, og ordningen er kun aktiv i den angitte perioden.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål: info@infinitum.no

 


 

Norges røde kors
Over 100 hjelpekorps i 16 fylker har utplassert mer enn 1 000 innsamlingsbeholdere i hytteområder og ved utfartssteder i bygd og by over hele landet. Innsamlingsbeholderen er et tilbud til feriegjester og andre med lang vei til butikk eller annet pantemottak.

 

Slik fungerer det:

  • Hjelpekorpset må innhente tillatelse for å kunne sette ut innsamlingsbeholdere.
  • Hjelpekorpset plasserer selv ut innsamlingsbeholderne.
  • Infinitum sender klistremerker og plakater til hjelpekorpset, slik at innsamlingsbeholderne kan bli merket og lokalmiljøet informert.
  • Beholdere og området rundt skal holdes rene og ryddige. Tomgodset skal hentes og sorteres av hjelpekorpset.
  • Korpset må selv bekoste sekkene som blir benyttet til det sorterte tomgodset. En pakke med 30 sekker koster kr 447,-.
  • Røde Kors får panten (kr 2,- / 3,-) i tillegg til håndteringsgodtgjørelse på 5 øre per boks og 10 øre per flaske.
  • Infinitum sørger for gratis henting av fulle sekker med bokser og flasker.

Bestilling av utstyr
Alle bestillinger av sekker, henting etc. skjer via en egen nettside.

 

Innmelding og mer informasjon
Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde inn ditt hjelpekorps for panteinnsamling, vennligst ta kontakt med oss på telefon 22 12 15 20 eller e-post info@infinitum.no.