iStock-1172465971
iStock-1172465971

Spania vil innføre materialavgift i 2021

Spania kan få avgift på ikke-resirkulert plastemballasje. Regjeringen har foreslått en lov om en slik avgift, og vil at den skal innføres allerede 1. juli 2021.

Den spanske regjeringen foreslår en avgift på 0,45 euro per kilo engangsplastemballasje. Avgiften skal betales av emballasjeprodusenter og importører, og den reduseres hvis de inkluderer resirkulert plast i emballasjen. Den resirkulerte plasten må imidlertid være spansk.

Jobber for en norsk avgift
Avgiften som foreslås i Spania, har flere likheter med materialavgiften som Infinitum, Bryggeri- og Drikkevareforeningen og miljøorganisasjoner ønsker i Norge. Siden 2014 har Infinitum jobbet for å få politikerne til å vedta en miljøkostnad på bruk av ny plast. Forslaget til utforming av plastavgift har blitt presentert både for nåværende miljøvernminister Sveinung Rotevatn, forgjengerne Ola Elvestuen og Vidar Helgesen, og Finansdepartementet.

 – Vi foreslår en avgift som motiverer til økt bruk av resirkulert materiale. Ved å innføre en materialavgift på ny plast, blir det økonomisk lønnsomt å bruke resirkulert plast, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

 Avgift også i Italia og Storbritannia
Lovforslaget i Spania er fortsatt ikke vedtatt, og alle detaljer rundt utformingen av avgiften er ikke avklart. Bakgrunnen for lovforslaget, er EU-direktivet om engangsplast, som trer i kraft 3. juli 2021. Myndighetene i Italia og Storbritannia arbeider med å innføre en lignende avgift.

– På dette området ligger EU langt foran Norge. Hvis Norge skal nå EUs mål for materialgjenvinning, må også den norske regjeringen ta avgifter i bruk. Hvis dette ikke tas tak i nå, vil Norge bli liggende langt bak EU, sier Kjell Olav Maldum.

 

Foto: iStock.

Spania vil innføre materialavgift i 2021

Spania kan få avgift på ikke-resirkulert plastemballasje. Regjeringen har foreslått en lov om en slik avgift, og vil at den skal innføres allerede 1. juli 2021.

Den spanske regjeringen foreslår en avgift på 0,45 euro per kilo engangsplastemballasje. Avgiften skal betales av emballasjeprodusenter og importører, og den reduseres hvis de inkluderer resirkulert plast i emballasjen. Den resirkulerte plasten må imidlertid være spansk.

Jobber for en norsk avgift
Avgiften som foreslås i Spania, har flere likheter med materialavgiften som Infinitum, Bryggeri- og Drikkevareforeningen og miljøorganisasjoner ønsker i Norge. Siden 2014 har Infinitum jobbet for å få politikerne til å vedta en miljøkostnad på bruk av ny plast. Forslaget til utforming av plastavgift har blitt presentert både for nåværende miljøvernminister Sveinung Rotevatn, forgjengerne Ola Elvestuen og Vidar Helgesen, og Finansdepartementet.

 – Vi foreslår en avgift som motiverer til økt bruk av resirkulert materiale. Ved å innføre en materialavgift på ny plast, blir det økonomisk lønnsomt å bruke resirkulert plast, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

 Avgift også i Italia og Storbritannia
Lovforslaget i Spania er fortsatt ikke vedtatt, og alle detaljer rundt utformingen av avgiften er ikke avklart. Bakgrunnen for lovforslaget, er EU-direktivet om engangsplast, som trer i kraft 3. juli 2021. Myndighetene i Italia og Storbritannia arbeider med å innføre en lignende avgift.

– På dette området ligger EU langt foran Norge. Hvis Norge skal nå EUs mål for materialgjenvinning, må også den norske regjeringen ta avgifter i bruk. Hvis dette ikke tas tak i nå, vil Norge bli liggende langt bak EU, sier Kjell Olav Maldum.

 

Foto: iStock.