Skal resirkulere døgnet rundt  Infinitum
Skal resirkulere døgnet rundt  Infinitum

Skal resirkulere døgnet rundt

Det nye resirkuleringsanlegget på Heia i Fetsund skal smelte om alle tomme plastflasker i Norge. Det betyr skiftarbeid og døgnkontinuerlig jobbing.

Like ved Infinitums anlegg på Heia i Fetsund i Lillestrøm kommune har det kommet opp et digert, tomt skall. Et skall som snart skal fylles av avansert maskineri og travle mennesker. 

Selv om bygningen eies av Infinitum, skal fabrikken som installeres her driftes av Veolia PET Norge AS. Dermed er det Veolia som er arbeidsgiveren til den nyansatte fabrikksjefen, Torben Beck.

– Her kommer det en maskin som er 14,5 meter på det høyeste, sier Beck og peker opp mot taket under vår omvisning på fabrikkgulvet.

De mange maskinene som er på vei fra ulike leverandører og snart skal fylle lokalet, skal sørge for en automatisert og hypermoderne produksjonslinje. Det må til, når fabrikken fra og med 1. januar 2021 skal ta imot 18.000 tonn plastflasker hvert eneste år.

 

Har manglet et ledd
Emballasje fra flasker kan gå i en sirkulær sløyfe, fra de pantes til PET-materialet brukes i nye flasker. I dag må plasten til resirkuleringssanlegg i Sverige, Tyskland eller Nederland for å gå gjennom leddet der PET-materialet fra brukte flasker gjøres om til nytt råstoff.

Fordi olje er så billig, velger drikkevareprodusentene heller å bruke ny plast i produksjon av flasker. Plastflaskene som er samlet inn i Norge ender derfor ofte som enklere produkter som kastes og brennes etter én gangs bruk, i stedet for å bli til nye flasker.

Administrerende direktør i Infinitum, Kjell Olav Maldum, gleder seg over at det som så langt har vært et manglende mellomledd, snart er på plass i Norge. 

– Dersom 80 prosent av råstoffet i nye flasker er resirkulert materiale, vil materialet i flaskene i snitt bli brukt fem ganger i den lukkede sløyfen. Dette vil i så fall gi en årlig reduksjon i nasjonale klimagassutslipp på ca. 80 000 tonn, sier Maldum.

Flaskene som skal behandles i resirkuleringsanlegget, finner veien fra nabobygget ikke mange meterne unna. Der står ett av Infinitums tre sorteringsanlegg.

Den korte turen over plassen som skiller de to Infinitum-bygningene, har stor verdi. Med den nye fabrikken til 200 millioner kroner rett på andre siden av plassen, blir reiseveien dramatisk mye kortere for plastflaskene som skal foredles til råstoff for nye plastprodukter.

Transportkostnadene reduseres når leddene i verdikjeden ligger i nærheten av hverandre. Og lavere kostnad for Infinitum, gir lavere vederlag for medlemmene.

 

Tre skift i døgnet
En av Torben Becks aller første oppgaver, er å ansette de 20-25 personene som skal jobbe på bygget.

 – Vi skal rekruttere dem her i Norge, og bruke den første tiden på å få dem opp på riktig kompetansenivå, sier Beck.

 Planen er å ha en forsiktig, uoffisiell start av produksjonslinjen 1. oktober 2020. Tiden fram til igangsettelsen av full drift 1. januar, skal brukes til å kjøre inn både utstyr og personell.

 – Når vi er i full sving, blir det tre skift fem dager i uka. Det innebærer at det blir døgndrift. At vi ikke blir mer enn fire-fem personer per skift, sier noe om hvor effektivt fabrikken skal drives, fortsetter han.

 Veolia har fra før tre fabrikker tilsvarende den nye på Heia. Disse ligger i Sverige, Sveits og Tyskland. Fabrikksjefen skal selv på opplæring i Sverige og Tyskland før oppstarten i Norge. I tillegg planlegger han å bruke personell fra Sverige til å lære opp staben i Norge.

– Det er en stor fordel at Veolia har 16 års erfaring med resirkulering av plast. Selskapet brukte tre år på å få i gang den første fabrikken, men bare et halvt år da den hittil siste fabrikken, i Sverige, ble startet. Vår fabrikk skal til sammenligning settes i drift på bare tre måneder. Det hadde vi ikke klart uten den interne kompetanseoverføringen, sier Beck. 

Med det nye anlegget blir det bygget opp et nytt fagmiljø i Norge. Resultatet blir et skikkelig kompetanseløft i form av ekspertise innen resirkulering av plast.

 

Overkapasitet
Fabrikksjefen forventer et årlig volum i størrelsen 18.000-20.000 tonn med råmateriale, altså tomflasker, hvert år. Han vil ikke tallfeste nøyaktig hvor stor kapasitet fabrikken har, men innrømmer at den vil ligge over dette.

– Drømmescenarioet er en absolutt stabil produksjon, dag ut og dag inn. Dessverre er ikke virkeligheten slik, i realiteten vil sesongvariasjoner i tilgangen på tomgods påvirke tempoet hos oss. Da er det kjekt med litt overkapasitet på produksjonssiden, nærmest som en sikkerhetsbuffer, sier Beck med et smil.

Skal resirkulere døgnet rundt

Det nye resirkuleringsanlegget på Heia i Fetsund skal smelte om alle tomme plastflasker i Norge. Det betyr skiftarbeid og døgnkontinuerlig jobbing.

Like ved Infinitums anlegg på Heia i Fetsund i Lillestrøm kommune har det kommet opp et digert, tomt skall. Et skall som snart skal fylles av avansert maskineri og travle mennesker. 

Selv om bygningen eies av Infinitum, skal fabrikken som installeres her driftes av Veolia PET Norge AS. Dermed er det Veolia som er arbeidsgiveren til den nyansatte fabrikksjefen, Torben Beck.

– Her kommer det en maskin som er 14,5 meter på det høyeste, sier Beck og peker opp mot taket under vår omvisning på fabrikkgulvet.

De mange maskinene som er på vei fra ulike leverandører og snart skal fylle lokalet, skal sørge for en automatisert og hypermoderne produksjonslinje. Det må til, når fabrikken fra og med 1. januar 2021 skal ta imot 18.000 tonn plastflasker hvert eneste år.

 

Har manglet et ledd
Emballasje fra flasker kan gå i en sirkulær sløyfe, fra de pantes til PET-materialet brukes i nye flasker. I dag må plasten til resirkuleringssanlegg i Sverige, Tyskland eller Nederland for å gå gjennom leddet der PET-materialet fra brukte flasker gjøres om til nytt råstoff.

Fordi olje er så billig, velger drikkevareprodusentene heller å bruke ny plast i produksjon av flasker. Plastflaskene som er samlet inn i Norge ender derfor ofte som enklere produkter som kastes og brennes etter én gangs bruk, i stedet for å bli til nye flasker.

Administrerende direktør i Infinitum, Kjell Olav Maldum, gleder seg over at det som så langt har vært et manglende mellomledd, snart er på plass i Norge. 

– Dersom 80 prosent av råstoffet i nye flasker er resirkulert materiale, vil materialet i flaskene i snitt bli brukt fem ganger i den lukkede sløyfen. Dette vil i så fall gi en årlig reduksjon i nasjonale klimagassutslipp på ca. 80 000 tonn, sier Maldum.

Flaskene som skal behandles i resirkuleringsanlegget, finner veien fra nabobygget ikke mange meterne unna. Der står ett av Infinitums tre sorteringsanlegg.

Den korte turen over plassen som skiller de to Infinitum-bygningene, har stor verdi. Med den nye fabrikken til 200 millioner kroner rett på andre siden av plassen, blir reiseveien dramatisk mye kortere for plastflaskene som skal foredles til råstoff for nye plastprodukter.

Transportkostnadene reduseres når leddene i verdikjeden ligger i nærheten av hverandre. Og lavere kostnad for Infinitum, gir lavere vederlag for medlemmene.

 

Tre skift i døgnet
En av Torben Becks aller første oppgaver, er å ansette de 20-25 personene som skal jobbe på bygget.

 – Vi skal rekruttere dem her i Norge, og bruke den første tiden på å få dem opp på riktig kompetansenivå, sier Beck.

 Planen er å ha en forsiktig, uoffisiell start av produksjonslinjen 1. oktober 2020. Tiden fram til igangsettelsen av full drift 1. januar, skal brukes til å kjøre inn både utstyr og personell.

 – Når vi er i full sving, blir det tre skift fem dager i uka. Det innebærer at det blir døgndrift. At vi ikke blir mer enn fire-fem personer per skift, sier noe om hvor effektivt fabrikken skal drives, fortsetter han.

 Veolia har fra før tre fabrikker tilsvarende den nye på Heia. Disse ligger i Sverige, Sveits og Tyskland. Fabrikksjefen skal selv på opplæring i Sverige og Tyskland før oppstarten i Norge. I tillegg planlegger han å bruke personell fra Sverige til å lære opp staben i Norge.

– Det er en stor fordel at Veolia har 16 års erfaring med resirkulering av plast. Selskapet brukte tre år på å få i gang den første fabrikken, men bare et halvt år da den hittil siste fabrikken, i Sverige, ble startet. Vår fabrikk skal til sammenligning settes i drift på bare tre måneder. Det hadde vi ikke klart uten den interne kompetanseoverføringen, sier Beck. 

Med det nye anlegget blir det bygget opp et nytt fagmiljø i Norge. Resultatet blir et skikkelig kompetanseløft i form av ekspertise innen resirkulering av plast.

 

Overkapasitet
Fabrikksjefen forventer et årlig volum i størrelsen 18.000-20.000 tonn med råmateriale, altså tomflasker, hvert år. Han vil ikke tallfeste nøyaktig hvor stor kapasitet fabrikken har, men innrømmer at den vil ligge over dette.

– Drømmescenarioet er en absolutt stabil produksjon, dag ut og dag inn. Dessverre er ikke virkeligheten slik, i realiteten vil sesongvariasjoner i tilgangen på tomgods påvirke tempoet hos oss. Da er det kjekt med litt overkapasitet på produksjonssiden, nærmest som en sikkerhetsbuffer, sier Beck med et smil.