Resirkulerbare plastglass på vei til Festival-Norge

Resirkulering av plastglass er løsningen for å redusere miljøbelastningen fra festivaler og konserter rundt om i landet.
Bilde til Resirkulerbare plastglass på vei til Festival-Norge
Hansa Borg Bryggerier har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt i bryggeri- og drikkevarebransjen, for å finne en bærekraftig felles standard for konserter og festivaler i Norge. Foto: Infinitum.

Drikkeglass av plast har vært en miljøutfordring for norske konsertarrangører. Plastglassene forsøpler festivalområdene, og etter bruk har det verdifulle plastmaterialet blitt brent som søppel. Løsningen fant drikkevarebransjen hos verdens beste pantesystem, Infinitum. Fra i sommer kan Infinitum hente plastglass fra festivaler, konsertsteder eller andre arrangementer, og garanterer at alle resirkuleres!

Initiativ fra bransjen

Det var Hansa Borg Bryggerier som i 2019 tok initiativ til et samarbeidsprosjekt i bransjen for å finne en bærekraftig løsning for festivalglass i Norge.

– Det er ulik praksis når det gjelder materialvalg og type drikkeglass på konserter, festivaler og større arrangementer. EUs plastdirektiv har som mål å få ned bruken av unødvendig engangsplast, og skal vi oppfylle dette målet måtte noe gjøres, sier Stina Kildedal-Johannessen, leder for kommunikasjon og bærekraft ved Hansa Borg Bryggerier.

Planen for utrulling av den nye løsningen var klar i fjor sommer, men siden nesten alt av festivaler og arrangementer måtte utsettes/avlyses grunnet Covid-19, har partene ventet med å kommunisere løsningen til i år. De ser nå frem til å kunne tilby bransjen en løsning som bidrar til å redusere miljøbelastningen på festivaler rundt om i landet.

Administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum håper så mange som mulig griper sjansen til å bli med på ordningen. Drikkeglassene i PET-plast har det laveste CO2-avtrykket av alle plastglass på markedet i dag, når de samles inn og resirkuleres.

– Analysene viser at resirkulerte plastglass belaster miljøet mye mindre enn alternativene, sier Maldum. Dette er samme resultat som når bransjen skiftet fra ombruksflasker til resirkuleringsflasker.

Enkel og ubyråkratisk løsning

Direktør Erlend Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen sier løsningen er en god nyhet, kanskje spesielt for de mindre arrangørene.

– Den nye miljøløsningen er enkel og ubyråkratisk. Til en pris alle drikkevareleverandører og arrangører lever godt med, vil panteselskapet Infinitum hente brukte plastglass og resirkulere dem. På denne måten unngår vi forsøpling, vi reduserer bruken av olje, og vi styrker den sirkulære økonomien i Norge, sier Fuglum.

For arrangører rundt om i Norge kan det være vanskelig å finne en bærekraftig løsning i et marked som tilbyr mange ulike plastmaterialer. Det nye systemet løser dette problemet, uansett størrelse på arrangementet.

– Hensikten med den nye løsningen er ikke å innføre en absolutt standard, men å finne et system som er bedre for miljøet og som samtidig er tilgjengelig for hele bransjen og for alle arrangementer, sier Stina Kildedal-Johannessen i Hansa Borg Bryggerier.

For å oppnå bærekraftig og sirkulær gjenvinning er det en grense for hvor mye resirkulert råstoff en PET-flaske/-glass kan inneholde. De nye festivalglassene fra Hansa Borg Bryggerier inneholder 80 prosent resirkulert plast. Dette er anbefalt resirkuleringsgrad for å bevare plastens tekniske egenskaper, optimalt materialgjenbruk og resirkuleringsgrad, samt resirkuleringsnivået som gir lavest CO2-avtrykk og miljøpåvirkning.

Resirkuleres i Norge

Tidligere år har 22 000 tonn plastflasker blitt sendt til Sverige og Tyskland for resirkulering. Med det nye resirkuleringsanlegget til Infinitum og Veolia på Heia utenfor Oslo, som åpnes i 2021, vil alle flasker og festivalkrus som samles inn av Infinitum resirkuleres i Norge. Dette er et viktig skritt for å virkeliggjøre en ressurseffektiv og sirkulær økonomi for plast.