Kjell Olav Infinitum
Kjell Olav Infinitum

Produsentansvaret sentralt i sirkulærøkonomien

I over 20 år har produsenter av brus og øl hatt økonomisk ansvar for at emballasjen ikke skal ende opp som avfall.

– Pantesystemet er et eksempel på at produsentene tar ansvar og skaper gode løsninger når myndighetene gir de rette rammebetingelsene, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum.

I slutten av februar kom Miljødirektoratet med forslag til endringer i avfallsforskriften som gir økte krav til materialgjenvinning.

Nye krav til innsamling og materialgjenvinning
De nye kravene skal bidra til å gjennomføre EUs emballasjedirektiv. Miljødirektoratet foreslår å overføre et økt økonomisk ansvar for at emballasjen ikke skal ende opp som avfall over på produsentene. Et slikt økonomisk ansvar har produsenter av drikkevareemballasje hatt i 20 år, i form av en svært høy miljøavgift som legges på alle flasker og bokser som selges i Norge. Avgiften reduseres gradvis i takt med andelen flasker og bokser som samles inn igjen. Denne løsningen gjør det lønnsomt for produsentene å sørge for at flasker og bokser samles inn istedenfor å havne i naturen eller i restavfallet der de blir brent.

– Miljøavgiften er grunnlaget for dagens panteordning, og gjør at Norge er blant landene med aller høyest innsamlingsandel på drikkevareemballasje. Vi har nådd EUs krav om 90 prosent innsamling hele ti år før fristen, sier Maldum.

Kvalitet inn – kvalitet ut
Ett av forslagene til direktoratet er større kontroll med emballasjen som sendes ut i markedet. Miljøavgiften krever dokumentasjon på hvor mye som sendes ut i markedet, og hvor mye som samles inn. Dette gir oss også mulighet til å sette krav til flaskene og boksene som slippes inn i pantesystemet.

– Vi stiller krav til materialet i flaskene og boksene som skal ha pantemerke, og kan derfor tilby resirkulert plast og aluminium av høy kvalitet tilbake. For pantesystemet gjelder «kvalitet inn - kvalitet ut», sier Maldum.

Må bli lønnsomt å velge resirkulert plastråvare
Som følge av miljøavgiften har Infinitum og pantesystemet løst utfordringene annen plastemballasje har, og er svært nær en reell sirkulærøkonomi for PET-flasker. Det gjenstår likevel én utfordring: Det er fortsatt billigere å kjøpe ny plast enn resirkulert. Derfor er det fortsatt et stykke igjen til et solid og stabilt marked for resirkulert plast.

– Vi har foreslått en løsning for finansministeren og regjeringen. Dagens avgifter på drikkevareemballasje bør legges om slik at den består av miljøavgiften, som i dag, samt en avgift som reduseres i takt med andelen resirkulert plast flaskene er laget av. På denne måten vil det bli lønnsomt for produsentene å velge resirkulert plast istedenfor ny. Da har vi etablert en sirkulærøkonomi for drikkevareemballasje, og da kan vi kalle oss et foregangsland, slik regjeringen har som mål, avslutter Maldum.

Se også Kjell Olav Maldums innlegg i Dagens Næringsliv 11. mars.

Produsentansvaret sentralt i sirkulærøkonomien

I over 20 år har produsenter av brus og øl hatt økonomisk ansvar for at emballasjen ikke skal ende opp som avfall.

– Pantesystemet er et eksempel på at produsentene tar ansvar og skaper gode løsninger når myndighetene gir de rette rammebetingelsene, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum.

I slutten av februar kom Miljødirektoratet med forslag til endringer i avfallsforskriften som gir økte krav til materialgjenvinning.

Nye krav til innsamling og materialgjenvinning
De nye kravene skal bidra til å gjennomføre EUs emballasjedirektiv. Miljødirektoratet foreslår å overføre et økt økonomisk ansvar for at emballasjen ikke skal ende opp som avfall over på produsentene. Et slikt økonomisk ansvar har produsenter av drikkevareemballasje hatt i 20 år, i form av en svært høy miljøavgift som legges på alle flasker og bokser som selges i Norge. Avgiften reduseres gradvis i takt med andelen flasker og bokser som samles inn igjen. Denne løsningen gjør det lønnsomt for produsentene å sørge for at flasker og bokser samles inn istedenfor å havne i naturen eller i restavfallet der de blir brent.

– Miljøavgiften er grunnlaget for dagens panteordning, og gjør at Norge er blant landene med aller høyest innsamlingsandel på drikkevareemballasje. Vi har nådd EUs krav om 90 prosent innsamling hele ti år før fristen, sier Maldum.

Kvalitet inn – kvalitet ut
Ett av forslagene til direktoratet er større kontroll med emballasjen som sendes ut i markedet. Miljøavgiften krever dokumentasjon på hvor mye som sendes ut i markedet, og hvor mye som samles inn. Dette gir oss også mulighet til å sette krav til flaskene og boksene som slippes inn i pantesystemet.

– Vi stiller krav til materialet i flaskene og boksene som skal ha pantemerke, og kan derfor tilby resirkulert plast og aluminium av høy kvalitet tilbake. For pantesystemet gjelder «kvalitet inn - kvalitet ut», sier Maldum.

Må bli lønnsomt å velge resirkulert plastråvare
Som følge av miljøavgiften har Infinitum og pantesystemet løst utfordringene annen plastemballasje har, og er svært nær en reell sirkulærøkonomi for PET-flasker. Det gjenstår likevel én utfordring: Det er fortsatt billigere å kjøpe ny plast enn resirkulert. Derfor er det fortsatt et stykke igjen til et solid og stabilt marked for resirkulert plast.

– Vi har foreslått en løsning for finansministeren og regjeringen. Dagens avgifter på drikkevareemballasje bør legges om slik at den består av miljøavgiften, som i dag, samt en avgift som reduseres i takt med andelen resirkulert plast flaskene er laget av. På denne måten vil det bli lønnsomt for produsentene å velge resirkulert plast istedenfor ny. Da har vi etablert en sirkulærøkonomi for drikkevareemballasje, og da kan vi kalle oss et foregangsland, slik regjeringen har som mål, avslutter Maldum.

Se også Kjell Olav Maldums innlegg i Dagens Næringsliv 11. mars.