Bales-Infinitum-pantemottak-Heia-01
Bales-Infinitum-pantemottak-Heia-01

Støtter økte pantesatser på flasker og bokser

Pantesystemet Infinitum stiller seg bak regjeringens økning av pantesatsene og forventer at økningen vil bidra til at flere flasker og bokser blir pantet og gjenvunnet.

– Vi er glad for at regjeringen nå øker pantesatsene. 87 prosent av alle flasker og bokser som kan pantes havner hos Infinitum slik at de kan bli gjenvunnet. Det gjør nordmenn til verdensmestere i panting. Blir hver flaske og boks litt mer verdt, tror vi at enda flere flasker og bokser blir pantet, sier Kjell Olav Maldum, adm. dir. i Infinitum.

Pantesjefen minner om at panten på flasker og bokser ikke er den eneste verdien ved å pante.

– Hver flaske og boks har verdi, også utover summen på pantelappen. Når vi panter og gjenvinner flasker og bokser, sparer vi veldig mye CO2. Panter du én flaske sparer du like mye energi som det krever å fullade en mobiltelefon 70 ganger, sier Maldum og fortsetter:

– Vi slipper ut 1,5 kilo CO2 når vi gjenvinner 36 kilo flasker, men til gjengjeld sparer vi hele 140 kilo CO2 i samme prosessen. Det er godt miljøregnskap å pante!

– Må være tålmodige

Infinitum stiller seg bak økte pantesatser, men oppfordrer til tålmodighet når de nye satsene skal fases inn.

– Det er forståelig at miljømyndighetene ønsker pantesatsen innført så raskt som mulig, men vi må sørge for at forbrukere, forretninger og produsenter blir grundig informert og får tid til å forberede seg, avslutter Maldum.

Fakta om nnsamlingsgrad og CO2-besparelse

  • Hvis vi øker innsamlingsgraden for plastflasker med bare 1 prosentpoeng, reduseres det årlige CO2-utslippet med 990 tonn, sammenlignet med om disse flaskene ble kastet i restavfallet og gikk til energigjenvinning. For boksene vil en økning på 1 prosentpoeng gi en besparelse på 620 tonn CO2.
  • Hvis vi klare å øke innsamlingsgraden med 4 prosentpoeng, vil det føre til en CO2-besparelse på 3 960 tonn for plastflaskene og 2 480 tonn CO2 for boksene. Det er klimapolitikk som virker og som hver og en av oss enkelt kan ta ansvar for.

Støtter økte pantesatser på flasker og bokser

Pantesystemet Infinitum stiller seg bak regjeringens økning av pantesatsene og forventer at økningen vil bidra til at flere flasker og bokser blir pantet og gjenvunnet.

– Vi er glad for at regjeringen nå øker pantesatsene. 87 prosent av alle flasker og bokser som kan pantes havner hos Infinitum slik at de kan bli gjenvunnet. Det gjør nordmenn til verdensmestere i panting. Blir hver flaske og boks litt mer verdt, tror vi at enda flere flasker og bokser blir pantet, sier Kjell Olav Maldum, adm. dir. i Infinitum.

Pantesjefen minner om at panten på flasker og bokser ikke er den eneste verdien ved å pante.

– Hver flaske og boks har verdi, også utover summen på pantelappen. Når vi panter og gjenvinner flasker og bokser, sparer vi veldig mye CO2. Panter du én flaske sparer du like mye energi som det krever å fullade en mobiltelefon 70 ganger, sier Maldum og fortsetter:

– Vi slipper ut 1,5 kilo CO2 når vi gjenvinner 36 kilo flasker, men til gjengjeld sparer vi hele 140 kilo CO2 i samme prosessen. Det er godt miljøregnskap å pante!

– Må være tålmodige

Infinitum stiller seg bak økte pantesatser, men oppfordrer til tålmodighet når de nye satsene skal fases inn.

– Det er forståelig at miljømyndighetene ønsker pantesatsen innført så raskt som mulig, men vi må sørge for at forbrukere, forretninger og produsenter blir grundig informert og får tid til å forberede seg, avslutter Maldum.

Fakta om nnsamlingsgrad og CO2-besparelse

  • Hvis vi øker innsamlingsgraden for plastflasker med bare 1 prosentpoeng, reduseres det årlige CO2-utslippet med 990 tonn, sammenlignet med om disse flaskene ble kastet i restavfallet og gikk til energigjenvinning. For boksene vil en økning på 1 prosentpoeng gi en besparelse på 620 tonn CO2.
  • Hvis vi klare å øke innsamlingsgraden med 4 prosentpoeng, vil det føre til en CO2-besparelse på 3 960 tonn for plastflaskene og 2 480 tonn CO2 for boksene. Det er klimapolitikk som virker og som hver og en av oss enkelt kan ta ansvar for.