Lærdal Røde kors Panteinnsamling
Lærdal Røde kors Panteinnsamling

Panten er avgjørende for lag og foreninger

Over hele landet samler frivillige lag og foreninger inn tusenvis av tomme bokser og flasker, som de sender til Infinitum.
– Inntektene fra panten er veldig viktige for oss, sier Lærdal Røde Kors.

Gjennom flere år har Lærdal Røde Kors satt ut innsamlingskontainere for pant i Lærdalsdistriktet. I løpet av 2019 fikk de inn nærmer 100 000 kroner fra det innsamlede tomgodset.

– Inntektene fra panten øker hvert år. Vi begynte med to kontainere og nå har vi fem. Disse inntektene har blitt veldig viktige for oss, og pengene bruker vi blant annet på snøscootere, uniformer, førstehjelpsutstyr og kursing. Midlene går derfor i stor grad tilbake til de som gir, sier Monika Lysne, leder i Lærdal Røde Kors, som gjerne vil takke alle de som støtter dem med panten sin.

En viktig del av Lærdal Røde Kors øvrige inntekter kommer gjennom sanitetsvakter på en rekke arrangementer. I år er det meste av dette avlyst. – Vi taper rundt 60 - 70 000 kroner på at disse oppdragene faller bort. Derfor er pantepengene vi får enda viktigere i år, sier Monika Lysne.

Over 100 000 fra Tromsø
Også i Tromsø er det flere frivillige organisasjoner som samler inn store mengder pant. Bravo Håndballklubb og Sør-Tromsøya skolekorps samlet i fjor til sammen inn over 100 000 bokser og flasker. Håndballklubben samlet inn hele 86 000 bokser og flasker.

Tre ganger i året samle Bravo Håndballklubb inn pant ved at de deler ut pantesekker til klubbens 150 spillere. Spillerne samler inn pant i 1-2 måneder, før posene sendes til Infinitum.

– Det er viktig med dugnad og dette er en dugnadsaktivitet medlemmene våre setter pris på. Vi er takknemlig for all panten vi får fra spillernes familie og venner. Når vi i år mister andre inntekter blir det som ikke faller bort desto viktigere. Så panteinntektene er ekstra viktige i år, sier dugnadsansvarlig Kristin Thrane i Bravo Håndballklubb.

Glad for engasjementet
Infinitum er glad for engasjementet til frivillige organisasjoner som bidrar til å samle inn tomflaskene. 

– Nordmenn er verdensmestre i panting, men vi jobber fortsatt med å få inn de siste prosentene. At Røde Kors, idrettslag og andre organisasjoner kan hjelpe oss med å samle inn og samtidig få viktige midler til sin drift, er en vinn-vinn-situasjon, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.

All pant som samles inn i Norge blir resirkulert. Bokser blir til nye bokser og plastflasker blir til nye flasker eller andre plastprodukter. 

Panten er avgjørende for lag og foreninger

Over hele landet samler frivillige lag og foreninger inn tusenvis av tomme bokser og flasker, som de sender til Infinitum.
– Inntektene fra panten er veldig viktige for oss, sier Lærdal Røde Kors.

Gjennom flere år har Lærdal Røde Kors satt ut innsamlingskontainere for pant i Lærdalsdistriktet. I løpet av 2019 fikk de inn nærmer 100 000 kroner fra det innsamlede tomgodset.

– Inntektene fra panten øker hvert år. Vi begynte med to kontainere og nå har vi fem. Disse inntektene har blitt veldig viktige for oss, og pengene bruker vi blant annet på snøscootere, uniformer, førstehjelpsutstyr og kursing. Midlene går derfor i stor grad tilbake til de som gir, sier Monika Lysne, leder i Lærdal Røde Kors, som gjerne vil takke alle de som støtter dem med panten sin.

En viktig del av Lærdal Røde Kors øvrige inntekter kommer gjennom sanitetsvakter på en rekke arrangementer. I år er det meste av dette avlyst. – Vi taper rundt 60 - 70 000 kroner på at disse oppdragene faller bort. Derfor er pantepengene vi får enda viktigere i år, sier Monika Lysne.

Over 100 000 fra Tromsø
Også i Tromsø er det flere frivillige organisasjoner som samler inn store mengder pant. Bravo Håndballklubb og Sør-Tromsøya skolekorps samlet i fjor til sammen inn over 100 000 bokser og flasker. Håndballklubben samlet inn hele 86 000 bokser og flasker.

Tre ganger i året samle Bravo Håndballklubb inn pant ved at de deler ut pantesekker til klubbens 150 spillere. Spillerne samler inn pant i 1-2 måneder, før posene sendes til Infinitum.

– Det er viktig med dugnad og dette er en dugnadsaktivitet medlemmene våre setter pris på. Vi er takknemlig for all panten vi får fra spillernes familie og venner. Når vi i år mister andre inntekter blir det som ikke faller bort desto viktigere. Så panteinntektene er ekstra viktige i år, sier dugnadsansvarlig Kristin Thrane i Bravo Håndballklubb.

Glad for engasjementet
Infinitum er glad for engasjementet til frivillige organisasjoner som bidrar til å samle inn tomflaskene. 

– Nordmenn er verdensmestre i panting, men vi jobber fortsatt med å få inn de siste prosentene. At Røde Kors, idrettslag og andre organisasjoner kan hjelpe oss med å samle inn og samtidig få viktige midler til sin drift, er en vinn-vinn-situasjon, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.

All pant som samles inn i Norge blir resirkulert. Bokser blir til nye bokser og plastflasker blir til nye flasker eller andre plastprodukter.