Pant til Røde Kors i påskesola

Røde Kors ønsker seg panten din i påsken. – Vi er takknemlige for alle som velger å levere tomgodset sitt i Røde Kors sine pantekonteinere, sier landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekors, Kjersti Løvik.
Bilde til Pant til Røde Kors i påskesola

Året med pandemi har vært tøft for mange av Røde Kors-lagene rundt om i landet. Flere av de vanlige sosiale aktivitetene har måttet reduseres på grunn av smittevernhensyn, mens hjelpekorpset har tatt på seg ekstra oppgaver, som å stille i korona-beredskap og testing.

For at Røde Kors skal holdes i gang er de avhengig av pengestøtte og pant er blitt en viktig inntektskilde. I mange hytteområder har Røde Kors plassert ut konteinere hvor man kan gi bort panten sin.

Styrker den lokale beredskapen
– Midlene fra panten blir brukt til alt fra innkjøp av nødvendig utstyr til kursing og annen styrking av den lokale beredskapen over hele landet, sier Løvik. 

I påsken er det mange i fjellet, og Røde Kors-frivillige står ekstra på i denne perioden.

– Vi oppfordrer så mange som mulig til å gi bort panten sin til Røde Kors denne påsken. Konteinerne står som regel lett tilgjengelig i nærheten av avfallsdunkene, og det gir et verdifullt bidrag som både du og jeg får igjen for lokalt, sier Randi Haavik Varberg, kommunikasjonssjef i Infinitum.