dsc2072
dsc2072

Pant for miljøet!

Å pante har stor verdi for både oss mennesker og for miljøet. Er du miljøbevisst?

AKTUELT

15.09.2014

Å pante er å være miljøbevisst. Ved å pante sørger man for høyverdig gjenvinning av bokser og plastflasker. Det betyr at flaskene og boksene blir til nye flasker og bokser. Da reduserer vi bruken av råvarer, vi reduserer utslippene og vi bruker betydelig mindre energi i produksjonen av nye produkter.

Er det egentlig så nøye om jeg panter?

Ja. Hver flaske og boks teller, det er stor forskjell på om det havner i søppelbøtta eller i panteautomaten. Når man panter flasker og bokser blir materialet gjenvunnet. Å pante er å ta ansvar for å bruke plast og aluminium samvittighetsfullt, bærekraftig og ansvarlig.

Hva tjener miljøet på at jeg panter?

Når flasker og bokser pantes, blir de gjenvunnet og brukt til å produsere nye flasker og bokser i tillegg til for eksempel plastemballasje. Plast og metall vaskes og smeltes om til nye flasker og bokser, eller ny plastemballasje. Det er miljømessige fordeler for både plast og aluminium:

  • Sparer olje: Det er bedre å gjenvinne plast, fremfor å utvinne ny plast av olje. Vi sparer to liter olje ved gjenvinning av én kilo plast.
  • Sparer energi: Å lage bokser av gjenvunnet aluminium krever 95% mindre energi enn om man bruker ny aluminium.
  • Mindre CO2-utslipp: Gjenvinnbar emballasje er lettere, og tar mindre plass, enn ombruksflasker fordi de kan komprimeres i panteautomaten. Slik sparer vi miljøet for ekstra transport og reduserer CO2-utslipp.

Pant for miljøet!

Å pante har stor verdi for både oss mennesker og for miljøet. Er du miljøbevisst?

AKTUELT

15.09.2014

Å pante er å være miljøbevisst. Ved å pante sørger man for høyverdig gjenvinning av bokser og plastflasker. Det betyr at flaskene og boksene blir til nye flasker og bokser. Da reduserer vi bruken av råvarer, vi reduserer utslippene og vi bruker betydelig mindre energi i produksjonen av nye produkter.

Er det egentlig så nøye om jeg panter?

Ja. Hver flaske og boks teller, det er stor forskjell på om det havner i søppelbøtta eller i panteautomaten. Når man panter flasker og bokser blir materialet gjenvunnet. Å pante er å ta ansvar for å bruke plast og aluminium samvittighetsfullt, bærekraftig og ansvarlig.

Hva tjener miljøet på at jeg panter?

Når flasker og bokser pantes, blir de gjenvunnet og brukt til å produsere nye flasker og bokser i tillegg til for eksempel plastemballasje. Plast og metall vaskes og smeltes om til nye flasker og bokser, eller ny plastemballasje. Det er miljømessige fordeler for både plast og aluminium:

  • Sparer olje: Det er bedre å gjenvinne plast, fremfor å utvinne ny plast av olje. Vi sparer to liter olje ved gjenvinning av én kilo plast.
  • Sparer energi: Å lage bokser av gjenvunnet aluminium krever 95% mindre energi enn om man bruker ny aluminium.
  • Mindre CO2-utslipp: Gjenvinnbar emballasje er lettere, og tar mindre plass, enn ombruksflasker fordi de kan komprimeres i panteautomaten. Slik sparer vi miljøet for ekstra transport og reduserer CO2-utslipp.