Oppfordrer til økt resirkulering: Pant sparer strøm tilsvarende 65 000 boliger

Mer resirkulering kan bidra betydelig til redusert strømforbruk. Panteordningen for flasker og bokser står alene for en besparelse på 1Twh hvert år. Det tilsvarer strøm til 65 000 husholdninger.
Bilde til Oppfordrer til økt resirkulering: Pant sparer strøm tilsvarende 65 000 boliger
Når bokser og flasker resirkuleres, brukes bare en syvendedel av energien som kreves for å lage nye materialer. Foto: Katrine Lunke.

– Da strømprisene var lave og det var mer enn nok strøm, vekket energisiden av resirkulering lite interesse. Nå ser stadig flere denne verdien ved panting, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i panteselskapet Infinitum.

Når bokser og flasker resirkuleres, brukes bare en syvendedel av energien som kreves for å lage nye materialer. Forskjellen for Norge utgjør 1TWh i året, som tilsvarer strømforbruket til omtrent 65 000 husholdninger. Men en pris på 5 kroner per kWh ville denne strømmen kostet 5 milliarder kroner.

– Panteordningen er best kjent for å bruke materialene på en fornuftig måte, i en ressurseffektiv sirkel. Med knapphet på elektrisitet er det viktig å få fram at resirkulering også sparer enormt mye energi, sier Maldum.

– Transport, sortering og resirkulering av plast og aluminium krever selvsagt også energi, men altså bare en syvendedel av energien det ville krevet å lage ny emballasje. Her har vi også regnet inn energigevinsten man ville fått ved å brenne tomgodset i fjernvarmeanlegg, forklarer han.

 – Den store energigevinsten bør inspirere til økt resirkulering i Norge, og vi ser også at flere land vil innføre en panteordning som vår, sier Infinitum-sjefen.

FAKTA

  • I 2021 pantet nordmenn over 1,5 milliarder flasker og bokser.
  • Infinitum resirkulerte alt, 23 092 tonn plast og 12 921 tonn aluminium.
  • Energigevinsten av dette, sammenlignet med produksjon av ny emballasje, er 1TWh.
  • Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) ligger gjennomsnittlig årlig strømforbruk i Norge på rundt 16 000 kilowatt-timer (kWh) per husholdning (2016). Dermed tilsvarer 1TWh forbruket til omtrent 65 000 husholdninger.

Les også