Oljefat skal redde miljøet

Hvert år havner 150 millioner flasker og bokser utenfor pantesystemet. Etter en idé av gründer Niklas Barre skal gamle oljefat plasseres på skoler, i etater og i selskapslokaler. De skal gjøre det lett og attraktivt å pante tomflasker og bokser.
Bilde til Oljefat skal redde miljøet

Oljeindustrien er ikke det første som forbindes med å hjelpe miljø og klima. Et nytt miljøtiltak satt i gang av pantesystemet Infinitum, har imidlertid utstyr fra oljeindustrien i sentrum. I 2017 skal oljefat plasseres på en rekke skoler, i selskapslokaler og etater. Målet er at tønnene skal brukes til å samle inn tomme flasker og bokser.

– Dette er litt historien om Norge, vi tilpasser og fornyer oss. Nå skal vi bruke gamle oljefat til å samle inn tomflasker på norske skoler og organisasjoner. Fatene som tidligere fraktet olje skal være med å redusere miljøutslipp. På samme måte som å pante, er dette verdifull gjenbruk av oljefatene, sier Niklas Barre.

Barre er gründer og jobber på prosjektbasis for Infinitum. Han kom på idéen om å bruke gamle oljefat til noe positivt for miljøet.

«Pimper» tønnene
Niklas Barre er opptatt av å gjøre det attraktivt og lettvint å pante, og er blant annet personen bak smartpant-ringene på offentlige søppelbøtter. Disse gjør at tomme bokser og flasker står lett tilgjengelig for pant rundt søppelbøttene, i stedet for å være begravet i søppel. Målet med å plassere ut oljefat for å samle inn flasker og bokser er nettopp å gjøre det lett og attraktivt å pante.

– Tradisjonelle oljefat blir jo kun malt av praktiske årsaker, og ser ikke videre pene ut. Vi «pimper» opp våre. Vi kjøper dem sandblåst, og sender dem til lakkering. Slik blir de miljøvennlige oljefatene også en utsmykking som det er attraktivt å oppbevare og å pante i, sier Barre.

Pantesuksess på Hersleb videregående skole
Flere skoler og bibliotek i Oslo har meldt interesse for oljefatene. Hersleb videregående skole har fem gamle oljefat stående på skolen, og oppfordrer nå andre Oslo-skoler til å gjøre det samme.

– Det er et godt initiativ og vi på Hersleb videregående er stolte av å være med i oppstartfasen til det som kan bli et stort og vellykket prosjekt på landsbasis, sier Adnan Basić, avdelingsleder for grunnskoleopplæring på Hersleb videregående skole.

Adnan forteller at pantebøttene laget av oljefat er et prosjekt som bidrar til å lære elevene om miljø.

– I likhet med andre skoler er Hersleb videregående skole opptatt av at elevene skal tenke på miljøet lokalt og globalt. Vi fokuserer ekstra på fagene geofag og biologi, blant annet med prosjekter og samarbeid med Universitetet i Oslo. Et slikt prosjekt er et godt bidrag og gevinsten er stor: redusert miljøutslipp, resirkulering og pengene tilbake til elevene.

Slik fungerer ordningen

  • Oljetønnene har en plastsekk på innsiden som kan romme rundt 180 panteflasker
  • Organisasjonen (skolen eller andre) gir beskjed til Infinitum når plastsekken er full
  • Infinitum henter den fulle pantesekken gratis og gjenvinner flaskene.
  • Organisasjonen får overført pantekronene til en registrert konto.