NRK besøker Infinitum
NRK besøker Infinitum

NRK-besøk hos Infinitum og Veolia

NRK og TV-aksjonen besøkte nylig anleggene til Infinitum og Veolia PET Norge på Heia, for å lære mer om ordningen for norske plastflasker. Bakgrunnen var årets TV-aksjon, som støtter WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet.

Ifølge WWF havner åtte millioner tonn plast i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Under årets TV-aksjon fikk seere også vite mer om løsninger for å bekjempe plastproblemet. Den norske panteordningen er et godt eksempel, og programlederne Robert Stoltenberg og Mikkel Niva besøkte Infinitum for å lære mer.

– Det er et utrolig fascinerende system, sier Stoltenberg, som fikk en omvisning på Infinitums sorteringsanlegg på Heia.

Anlegget ble åpnet i 2013, og er det største av Infinitums tre sorteringsanlegg for pant i Norge. Det kan ta imot over 150 tonn pant per dag. Infinitums tre anlegg behandlet i fjor til sammen 20 219 tonn plast fra flasker som ble pantet. 

Plasten fra flaskene blir frem til årsskiftet resirkulert hos Veolia i Sverige og Tyskland. Men allerede nå kan klosser med sammenpressende plastflasker gå til Veolia PET Norges resirkuleringsanlegg på nabotomta. Mikkel Niva ble vist rundt på anlegget som gjør sorterte og sammenpressede plastflasker om til råstoff for nye flasker.

Se hele innsalget her, 1 time og 11 minutter ut i sendingen.

Besøk fra hele verden
En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia, og midlene fra TV-aksjonen er øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filipinene og Thailand. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv, er WWFs mål å redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig.

Infinitum har hatt besøk av over 30 delegasjoner fra hele verden, også fra Asia. I 2019 tok de blant annet imot den indonesiske miljøaktivisten Nuha Anfaresi, som kom for å lære om det norske pantesystemet.

– I Norge har vi et velfungerende pantesystem. Når vi ser diskusjonene om plastforsøpling og plast i havet, er vi opptatt av å dele av vår kunnskap slik at flere kan få opp effektive innsamlingssystemer, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

NRK-besøk hos Infinitum og Veolia

NRK og TV-aksjonen besøkte nylig anleggene til Infinitum og Veolia PET Norge på Heia, for å lære mer om ordningen for norske plastflasker. Bakgrunnen var årets TV-aksjon, som støtter WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet.

Ifølge WWF havner åtte millioner tonn plast i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Under årets TV-aksjon fikk seere også vite mer om løsninger for å bekjempe plastproblemet. Den norske panteordningen er et godt eksempel, og programlederne Robert Stoltenberg og Mikkel Niva besøkte Infinitum for å lære mer.

– Det er et utrolig fascinerende system, sier Stoltenberg, som fikk en omvisning på Infinitums sorteringsanlegg på Heia.

Anlegget ble åpnet i 2013, og er det største av Infinitums tre sorteringsanlegg for pant i Norge. Det kan ta imot over 150 tonn pant per dag. Infinitums tre anlegg behandlet i fjor til sammen 20 219 tonn plast fra flasker som ble pantet. 

Plasten fra flaskene blir frem til årsskiftet resirkulert hos Veolia i Sverige og Tyskland. Men allerede nå kan klosser med sammenpressende plastflasker gå til Veolia PET Norges resirkuleringsanlegg på nabotomta. Mikkel Niva ble vist rundt på anlegget som gjør sorterte og sammenpressede plastflasker om til råstoff for nye flasker.

Se hele innsalget her, 1 time og 11 minutter ut i sendingen.

Besøk fra hele verden
En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia, og midlene fra TV-aksjonen er øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filipinene og Thailand. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv, er WWFs mål å redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig.

Infinitum har hatt besøk av over 30 delegasjoner fra hele verden, også fra Asia. I 2019 tok de blant annet imot den indonesiske miljøaktivisten Nuha Anfaresi, som kom for å lære om det norske pantesystemet.

– I Norge har vi et velfungerende pantesystem. Når vi ser diskusjonene om plastforsøpling og plast i havet, er vi opptatt av å dele av vår kunnskap slik at flere kan få opp effektive innsamlingssystemer, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.