Nå skal flere ølfat i plast pantes

Høsten 2021 inkluderes KeyKegs, en type ølfat i plast, i Infinitums panteordning. Ølfatene skal resirkuleres til nye flasker eller ølfat, igjen og igjen.
Bilde til Nå skal flere ølfat i plast pantes
PANTES: Nå skal KeyKegs pantes og resirkuleres. Foto: Hansa Borg Bryggerier.

– Bakgrunnen for at vi har fått i gang denne ordningen, er å utnytte og videreutvikle den effektive panteordningen til å sikre effektiv innsamling og dokumentert resirkulering av alle ølfat som blir solgt i Norge, sier administrerende direktør i Infinitum, Kjell Olav Maldum. 

Sammen med Hansa Borg Bryggerier startet arbeidet med å finne en løsning rundt resirkulering av plastfatene tidlig i 2020.

– Sammen med Infinitum og vår KeyKeg-produsent OneCircle har vi sett på alternativer for innsamling av KeyKegs og muligheten for å bruke råmaterialet i nye fat. Samarbeidet har sådd frukter og vi gleder oss over at en panteløsning vil igangsettes i september, sier leder for kommunikasjon og bærekraft i Hansa Borg Bryggerier, Stina Kildedal-Johannessen.

KeyKeg er ølfat i plastemballasje som brukes både av større og mindre bryggerier til emballering av drikkevarer.

– For Infinitum er det spennende å jobbe med drikkevareprodusenter som har sett verdien av å sikre effektiv innsamling og resirkulering, og som utfordrer oss på å videreutvikle panteordningen, sier Maldum.

Slik fungerer den nye ordningen

Det vil bli satt et pantebeløp på hvert enkelt type fat (10, 20 og 30 liter). Panten betales ved kjøp av fatene og faktureres fra produsent sammen med produktene.

Utesteder som ønsker å ta del i ordningen og allerede er medlemmer i Infinitum gjennom den ordinære panteordningen for bokser og plastflasker, behøver ikke å melde seg inn på nytt. I motsatt fall må de bli medlem hos Infinitum (kostnadsfritt). Tomme fat samles deretter inn i egne sekker. Når en sekk er full, kan man bestille henting. Sekkene blir da hentet innen fem virkedager etter bestilling (også kostnadsfritt).

For utesteder som fyller mer enn fem sekker i uken, tilbyr Infinitum å sette opp en fast hentetid/-plan for sekkene. Ved henting vil sekkens unike strekkode bli scannet og avsender vil motta en e-post som kvittering for hentingen. E-posten vil inneholde navn på hentested, tidspunkt for henting og hvilke strekkoder som er hentet.