Pant på ølfat
Pant på ølfat

Innfører pant på ølfat

Fra 2. mars innfører Ringnes 40 kroners pant på selskapets DraughtMaster-fat. Det er Infinitum som står for innsamlingen av fatene.
Foto: Ringnes

Utesteder som ikke er medlemmer i Infinitum, må melde seg inn for å omfattes av ordningen.

– Dette er en del av vårt plastløfte. I Norge er vi vant til å pante, og vi vet at det fungerer. Gjennom denne ordningen skal vi sikre at så godt som alle fatene returneres og materialgjenvinnes, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard.  

– Plasten i DraughtMaster-fatene er av veldig høy kvalitet, og en verdifull råvare som kan brukes til andre formål når fatene er tømt, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

Nå er det innført en pant på 40 kroner som reflekterer dette. Det er Infinitum som skal samle inn fatene og utbetale pant.

– Selv om vi er veldig flinke til å pante i Norge, ønsker vi å bli enda bedre. Vi håper at pant på ølfat vil bidra til å øke bevisstheten rundt pant, slik at vi også kan få inn enda flere flasker og bokser, sier Maldum.

Lengre holdbarhet
DraughtMaster er et nytt tappesystem for fat som ble lansert i Norge for et par år siden. Mens øl på stålfat har en holdbarhet på fem til sju dager etter at fatet er åpnet, er holdbarheten med dette plastfatet utvidet til 30 dager. De nye fatene sikrer også bedre ølkvalitet og redusert svinn. 

DraughtMaster-fatene er laget av resirkulerbar plast, og er mye lettere å håndtere enn stålfatene. Et tomt DraughtMaster-fat veier rundt 300 gram, mot ti kilo for et tomt stålfat.

– DraughtMaster gjør at vi vil kunne tilby flere varianter på fat, sier Bruusgaard fornøyd.

Forbeholdt medlemmer
Dersom utesteder som ønsker å ta del i ordningen allerede er medlemmer i Infinitum gjennom den ordinære panteordningen for bokser og plastflasker, behøver de ikke å melde seg inn på nytt. I motsatt fall må de bli medlemmer.

Fatene skal samles inn ti og ti per sekk. Infinitums sjåfører er ansvarlige for at det hentes riktig antall i hver sekk, og at sekkene registreres på riktig kunde. Panteselskapet bruker strekkoder til å holde orden på innsamlingssekkene.

For utesteder som fyller mer enn én sekk i uka, tilbyr Infinitum å sette opp en fast hentefrekvens. Kunder med mindre omsetningsvolum enn dette, må bestille henting.

Infinitum jobber for å få opp en panteløsning for de konkurrerende fatløsningsalternativene også.

Innfører pant på ølfat

Fra 2. mars innfører Ringnes 40 kroners pant på selskapets DraughtMaster-fat. Det er Infinitum som står for innsamlingen av fatene.
Foto: Ringnes

Utesteder som ikke er medlemmer i Infinitum, må melde seg inn for å omfattes av ordningen.

– Dette er en del av vårt plastløfte. I Norge er vi vant til å pante, og vi vet at det fungerer. Gjennom denne ordningen skal vi sikre at så godt som alle fatene returneres og materialgjenvinnes, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard.  

– Plasten i DraughtMaster-fatene er av veldig høy kvalitet, og en verdifull råvare som kan brukes til andre formål når fatene er tømt, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

Nå er det innført en pant på 40 kroner som reflekterer dette. Det er Infinitum som skal samle inn fatene og utbetale pant.

– Selv om vi er veldig flinke til å pante i Norge, ønsker vi å bli enda bedre. Vi håper at pant på ølfat vil bidra til å øke bevisstheten rundt pant, slik at vi også kan få inn enda flere flasker og bokser, sier Maldum.

Lengre holdbarhet
DraughtMaster er et nytt tappesystem for fat som ble lansert i Norge for et par år siden. Mens øl på stålfat har en holdbarhet på fem til sju dager etter at fatet er åpnet, er holdbarheten med dette plastfatet utvidet til 30 dager. De nye fatene sikrer også bedre ølkvalitet og redusert svinn. 

DraughtMaster-fatene er laget av resirkulerbar plast, og er mye lettere å håndtere enn stålfatene. Et tomt DraughtMaster-fat veier rundt 300 gram, mot ti kilo for et tomt stålfat.

– DraughtMaster gjør at vi vil kunne tilby flere varianter på fat, sier Bruusgaard fornøyd.

Forbeholdt medlemmer
Dersom utesteder som ønsker å ta del i ordningen allerede er medlemmer i Infinitum gjennom den ordinære panteordningen for bokser og plastflasker, behøver de ikke å melde seg inn på nytt. I motsatt fall må de bli medlemmer.

Fatene skal samles inn ti og ti per sekk. Infinitums sjåfører er ansvarlige for at det hentes riktig antall i hver sekk, og at sekkene registreres på riktig kunde. Panteselskapet bruker strekkoder til å holde orden på innsamlingssekkene.

For utesteder som fyller mer enn én sekk i uka, tilbyr Infinitum å sette opp en fast hentefrekvens. Kunder med mindre omsetningsvolum enn dette, må bestille henting.

Infinitum jobber for å få opp en panteløsning for de konkurrerende fatløsningsalternativene også.