Pant_på_polet2
Pant_på_polet2

Kraftig økning i pantbare pol-produkter

Siden mars har Vinmonopolet doblet antall produkter med pant, og tilbyr nå over 330 produkter med pantemerke. Økningen skjer etter at Vinmonopolet i fjor innførte strengere miljøkrav til leverandørene.

– Det er flott å se at arbeidet gir resultater og at antall produkter med pant øker for hver produktlansering, sier miljøsjef Rolf Erling Eriksen i Vinmonopolet.

Siden mars i år har antall produkter med pant i Vinmonopolets basis-, bestillings- og tilleggsutvalg økt fra 175 til over 330 produkter etter lanseringen i november.

– Kunder etterspør pant
Vinmonopolet har som mål å redusere sitt CO2-utslipp med 40 prosent innen 2030. Pant sikrer at flasker og bokser blir resirkulert og økt satsning på emballasje med pant skal bidra til å nå målet om reduksjon i CO2-utslipp. Vinmonopolet har derfor satt krav om pantemerke på alle nye produkter i plast og aluminium som de selv kjøper inn i basisutvalget.

– Vårt fokus på klima og miljø gjør at stadig flere kunder etterspør produkter med pant. Da vil leverandørene våre også se en markedsverdi i å tilby produkter med pant, sier Rolf Erling Eriksen.

–Vi ønsker at mest mulig skal kunne resirkuleres, og ser fram til at enda flere produkter på Vinmonopolet vil få pantemerke de kommende månedene og årene, sier markeds- kommunikasjonsdirektør Randi Haavik Varberg i Infinitum.

Mer enn tredobling
I midten av november 2019 var status at rundt 300 av Vinmonopolets produkter med pant er øl. Vin, brennevin, sider og alkoholfrie produkter kommer også i stadig økende grad i emballasje med pant. Siden mars har utvalget av slike produkter med pant blitt mer enn tredoblet.

– Vi kan i mindre grad stille krav til produktene importørene selv velger å tilby. Det er derfor veldig gledelig at for tre viner som ble lansert i høst, valgte leverandørene selv plastflaske med pant. Hvis disse selger godt blir de trolig tatt inn i basisutvalget og mange av våre butikker, sier Rolf Erling Eriksen.

Kraftig økning i pantbare pol-produkter

Siden mars har Vinmonopolet doblet antall produkter med pant, og tilbyr nå over 330 produkter med pantemerke. Økningen skjer etter at Vinmonopolet i fjor innførte strengere miljøkrav til leverandørene.

– Det er flott å se at arbeidet gir resultater og at antall produkter med pant øker for hver produktlansering, sier miljøsjef Rolf Erling Eriksen i Vinmonopolet.

Siden mars i år har antall produkter med pant i Vinmonopolets basis-, bestillings- og tilleggsutvalg økt fra 175 til over 330 produkter etter lanseringen i november.

– Kunder etterspør pant
Vinmonopolet har som mål å redusere sitt CO2-utslipp med 40 prosent innen 2030. Pant sikrer at flasker og bokser blir resirkulert og økt satsning på emballasje med pant skal bidra til å nå målet om reduksjon i CO2-utslipp. Vinmonopolet har derfor satt krav om pantemerke på alle nye produkter i plast og aluminium som de selv kjøper inn i basisutvalget.

– Vårt fokus på klima og miljø gjør at stadig flere kunder etterspør produkter med pant. Da vil leverandørene våre også se en markedsverdi i å tilby produkter med pant, sier Rolf Erling Eriksen.

–Vi ønsker at mest mulig skal kunne resirkuleres, og ser fram til at enda flere produkter på Vinmonopolet vil få pantemerke de kommende månedene og årene, sier markeds- kommunikasjonsdirektør Randi Haavik Varberg i Infinitum.

Mer enn tredobling
I midten av november 2019 var status at rundt 300 av Vinmonopolets produkter med pant er øl. Vin, brennevin, sider og alkoholfrie produkter kommer også i stadig økende grad i emballasje med pant. Siden mars har utvalget av slike produkter med pant blitt mer enn tredoblet.

– Vi kan i mindre grad stille krav til produktene importørene selv velger å tilby. Det er derfor veldig gledelig at for tre viner som ble lansert i høst, valgte leverandørene selv plastflaske med pant. Hvis disse selger godt blir de trolig tatt inn i basisutvalget og mange av våre butikker, sier Rolf Erling Eriksen.