Kloke avgifter avgjørende for sirkulær økonomi

I forbindelse med den nye sirkulærplanen skal skatte- og avgiftssystemene gjennomgås, for å prise miljøeffekten bedre. Infinitum håper en materialavgift blir en del av resultatet.
Bilde til Kloke avgifter avgjørende for sirkulær økonomi
MATERIALAVGIFT: Kjell Olav Maldum i Infinitum ønsker seg en materialavgift på ny plast og aluminium, så det skal lønne seg å velge resirkulerte materialer.

– Degressive avgifter er avgjørende for å få fortgang i utviklingen av ressurseffektiv sirkulær økonomi. Miljøavgiften er et godt eksempel på en degressiv avgift, som synker etter hvert som målene nås. Den er grunnlaget for at vi har verdens beste og mest ressurseffektive pantesystem i dag, sier Kjell Olav Maldum, adm.dir. i Infinitum.

Infinitum har nå i ti år vært fritatt fra miljøavgiften på grunn av dokumentert innsamling på over 95 prosent. Dette har redusert forsøplings- og samfunnskostnadene tilsvarende.

Ønsker materialavgift på ny plast og aluminium

Regjeringen presenterte i strategien også et økt mål om materialgjenvinning av plast, fra nåværende 30 prosent, til 50 prosent i 2025.

– 100 prosent av plast og aluminium som samles inn i pantesystemet blir resirkulert, men ikke alt blir til nye bokser og flasker. Det som er viktig for oss nå er å få inn en materialavgift som gjør det lønnsomt å alltid velge resirkulert materiale, sier Maldum.

– Vi håper at regjeringen gjør et like smart valg nå som med miljøavgiften, ved å innføre en materialavgift på ny plast og aluminium til drikkevareemballasje. Å belønne bruk av resirkulerte materialer vil være et meget effektivt steg i retning ressurseffektiv sirkulær økonomi, sier Maldum.

Gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet

Regjeringen skal nedsette et utvalg som skal utføre en større gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet, for å se hvordan riktigere miljøprising og andre virkemidler kan tilrettelegge for sirkulær økonomi.  

– Vi gleder oss til å dele vår erfaring med utvalget, om bruk av økonomiske virkemidler for å oppnå ressurseffektivitet. Forrige uke åpnet finansministeren Norges første resirkuleringsanlegg for plastflasker, og fikk selv se hvordan grønn omstilling ser ut i praksis, avslutter Maldum.