Panteprodukter 2
Panteprodukter 2

Ingen smart materialavgift ennå

Infinitum ønsker seg en avgift som motiverer til bruk av resirkulert materiale. Ønsket ble ikke innfridd i statsbudsjettet.

Tiltak som kan begrense grensehandelen sto sentralt da regjeringen og Fremskrittspartiet forhandlet om statsbudsjettet for 2021.

Infinitums innspill til partiene var at et godt grep ville være å erstatte grunnavgiften på bokser og flasker med en materialavgift som synker i takt med andelen resirkulert materiale i flasker og bokser.

En slik materialavgift vil gjøre drikkevarer billigere og gi store kutt i CO2-utslipp gjennom å redusere behovet for nye materialer. Politikerne valgte likevel ikke denne løsningen.

– Dessverre lyttet ikke politikerne til oss denne gangen, men vi opplever at stadig flere forstår fordelene med vårt forslag og har tro på at det vil skje en endring her når sirkulær økonomi kommer høyere på prioriteringslisten, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

Ingen smart materialavgift ennå

Infinitum ønsker seg en avgift som motiverer til bruk av resirkulert materiale. Ønsket ble ikke innfridd i statsbudsjettet.

Tiltak som kan begrense grensehandelen sto sentralt da regjeringen og Fremskrittspartiet forhandlet om statsbudsjettet for 2021.

Infinitums innspill til partiene var at et godt grep ville være å erstatte grunnavgiften på bokser og flasker med en materialavgift som synker i takt med andelen resirkulert materiale i flasker og bokser.

En slik materialavgift vil gjøre drikkevarer billigere og gi store kutt i CO2-utslipp gjennom å redusere behovet for nye materialer. Politikerne valgte likevel ikke denne løsningen.

– Dessverre lyttet ikke politikerne til oss denne gangen, men vi opplever at stadig flere forstår fordelene med vårt forslag og har tro på at det vil skje en endring her når sirkulær økonomi kommer høyere på prioriteringslisten, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.