Hedret Oslos superpantere
Hedret Oslos superpantere

Hedret Oslos superpantere

Frelsesarmeens «Jobben» er jobbtrening for mennesker som sliter med rus. De plukker bokser og flasker hver dag. Derfor valgte Infinitum å feire 20 årsjubileet for panteordningen sammen med Jobben Oslo.

3. mai 2019 var det 20 år siden pant på øl- og brusbokser ble lansert. For å markere jubileet inviterte Infinitum deltagerne på Jobben Oslo til grillfest og konsert med Ravi.

Plukker flasker daglig
Jobben Oslo er Frelsesarmeens lavterskel jobbtreningstilbud for folk som sliter med rus. Mellom 50 og 70 deltagere deltar daglig i et meningsfullt arbeid uten rus, og Jobben-deltagere er hver dag ute og plukker opp flasker som er kastet i parker og på gata. Disse tas med og pantes. 

– Jobben-deltagerne gjør en viktig innsats for miljøet. Det er et bidrag folk ofte ikke tenker over betydningen av, men i realiteten er det nettopp denne handlingen og denne vanen betyr mye for miljøet. Pant på avveie ville vært et reelt problem i Oslo om det ikke var for innsatsen til blant annet Jobben-deltagerne, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

– Hjem med god samvittighet
Rundt 70 Jobben Oslo-deltagere deltok på grillfesten i midten av juni, blant dem Anita og Eli-Ann.

– Grillfesten var flott. Det var god mat, bra oppmøte og flott at Ravi kom, sier Anita.

Gjennom Jobben Oslo er Anita og Eli-Ann ofte ute og plukker søppel og pant i Oslo gater og parker. Jobben Oslo har også en skjærgårdstjeneste med transportoppdrag i Indre Oslofjord. Flasker og bokser fra serveringssteder og privatpersoner bringes til land og pantes.

– Jeg liker å gå ute og plukke søppel, og liker spesielt godt å dra ut i skjærgården og rydde der. Jeg føler at vi gjør noe fornuftig og at vi kan gå hjem med god samvittighet, sier Anita.

– Det er utrolig hva folk kaster ute, og byen hadde ikke sett ut uten innsatsen vår. Vi finner alt mulig, også mye pant. Det er gode penger i å plukke pant og det gir god motivasjon, sier Eli-Ann.

På verdenstoppen
– På Jobben driver vi etter en sirkulær økonomimodell der ressurser utnyttes mest mulig effektivt. Mange av våre deltagere har dårlig økonomi, noe som gjør dem til gode «sirkulærøkonomer». Dette bidrar igjen til gode resirkuleringsresultater. Vi er stolte over bidraget vårt og setter pris på at Infinitum ønsket å feire både innsatsen vår og jubileet sitt sammen med oss, sier daglig leder Jorunn Mathisen i Frelsesarmeen Jobben Oslo.

 Nordmenn er på verdenstoppen i panting, og ni av ti bokser og flasker blir pantet.

– Det er viktig å hedre alle som er med på å gjøre det norske pantesystemet til et av de beste i verden. Innsatsen har større positive virkninger enn mange kanskje er klar over. Skal vi redde klimaet, må vi vekk fra bruk og kast-samfunnet og over i en sirkulær økonomi. Jobben Oslo driver allerede etter en sirkulær modell og er et forbilde for oss alle, sier Kjell Olav Maldum.

Hedret Oslos superpantere

Frelsesarmeens «Jobben» er jobbtrening for mennesker som sliter med rus. De plukker bokser og flasker hver dag. Derfor valgte Infinitum å feire 20 årsjubileet for panteordningen sammen med Jobben Oslo.

3. mai 2019 var det 20 år siden pant på øl- og brusbokser ble lansert. For å markere jubileet inviterte Infinitum deltagerne på Jobben Oslo til grillfest og konsert med Ravi.

Plukker flasker daglig
Jobben Oslo er Frelsesarmeens lavterskel jobbtreningstilbud for folk som sliter med rus. Mellom 50 og 70 deltagere deltar daglig i et meningsfullt arbeid uten rus, og Jobben-deltagere er hver dag ute og plukker opp flasker som er kastet i parker og på gata. Disse tas med og pantes. 

– Jobben-deltagerne gjør en viktig innsats for miljøet. Det er et bidrag folk ofte ikke tenker over betydningen av, men i realiteten er det nettopp denne handlingen og denne vanen betyr mye for miljøet. Pant på avveie ville vært et reelt problem i Oslo om det ikke var for innsatsen til blant annet Jobben-deltagerne, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

– Hjem med god samvittighet
Rundt 70 Jobben Oslo-deltagere deltok på grillfesten i midten av juni, blant dem Anita og Eli-Ann.

– Grillfesten var flott. Det var god mat, bra oppmøte og flott at Ravi kom, sier Anita.

Gjennom Jobben Oslo er Anita og Eli-Ann ofte ute og plukker søppel og pant i Oslo gater og parker. Jobben Oslo har også en skjærgårdstjeneste med transportoppdrag i Indre Oslofjord. Flasker og bokser fra serveringssteder og privatpersoner bringes til land og pantes.

– Jeg liker å gå ute og plukke søppel, og liker spesielt godt å dra ut i skjærgården og rydde der. Jeg føler at vi gjør noe fornuftig og at vi kan gå hjem med god samvittighet, sier Anita.

– Det er utrolig hva folk kaster ute, og byen hadde ikke sett ut uten innsatsen vår. Vi finner alt mulig, også mye pant. Det er gode penger i å plukke pant og det gir god motivasjon, sier Eli-Ann.

På verdenstoppen
– På Jobben driver vi etter en sirkulær økonomimodell der ressurser utnyttes mest mulig effektivt. Mange av våre deltagere har dårlig økonomi, noe som gjør dem til gode «sirkulærøkonomer». Dette bidrar igjen til gode resirkuleringsresultater. Vi er stolte over bidraget vårt og setter pris på at Infinitum ønsket å feire både innsatsen vår og jubileet sitt sammen med oss, sier daglig leder Jorunn Mathisen i Frelsesarmeen Jobben Oslo.

 Nordmenn er på verdenstoppen i panting, og ni av ti bokser og flasker blir pantet.

– Det er viktig å hedre alle som er med på å gjøre det norske pantesystemet til et av de beste i verden. Innsatsen har større positive virkninger enn mange kanskje er klar over. Skal vi redde klimaet, må vi vekk fra bruk og kast-samfunnet og over i en sirkulær økonomi. Jobben Oslo driver allerede etter en sirkulær modell og er et forbilde for oss alle, sier Kjell Olav Maldum.