p23a4067-3
p23a4067-3

Gjenvinner fem ganger så mange plastflasker som i 2010

I løpet av de fem siste årene har Infinitum femdoblet gjenvinningen av plastflasker i pantesystemet.
25.02.2015

Årsaken er at store produsenter som Coca-Cola og Ringnes har lagt om fra gjenbruksflasker til gjenvinnbare flasker. Mens gjenbruksflaskene ble vasket og tappet på nytt, blir gjenvinningsflaskene samlet inn, sortert og gjenvunnet i Infinitums pantesystem. - Vi er svært fornøyd med veksten. Panteordningen er en stor miljødugnad og vi vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som gjør sin del av jobben med å pante. På den måten kan vi sørge for at flere flasker og bokser blir gjenvunnet. Dermed sparer vi både energi og materialer. Det er bra for miljøet, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.

 

Endringen startet da Coca-Cola la om til gjenvinningsflasker i oktober 2012. Ringnes begynte den samme omleggingen med Farrisflaskene i mars 2014. Pepsi fulgte opp i oktober samme år og en rekke produsenter er nå i gang med overgangen til gjenvinningsflasker for sine produkter.

 

I perioden 2010 til 2015 har det totale volumet flasker og bokser som kommer inn gjennom pantesystemet vokst med over 200 prosent. Glassflasker inngår ikke i Infinitums pantesystem i dag.

Gjenvinner fem ganger så mange plastflasker som i 2010

I løpet av de fem siste årene har Infinitum femdoblet gjenvinningen av plastflasker i pantesystemet.
25.02.2015

Årsaken er at store produsenter som Coca-Cola og Ringnes har lagt om fra gjenbruksflasker til gjenvinnbare flasker. Mens gjenbruksflaskene ble vasket og tappet på nytt, blir gjenvinningsflaskene samlet inn, sortert og gjenvunnet i Infinitums pantesystem. - Vi er svært fornøyd med veksten. Panteordningen er en stor miljødugnad og vi vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som gjør sin del av jobben med å pante. På den måten kan vi sørge for at flere flasker og bokser blir gjenvunnet. Dermed sparer vi både energi og materialer. Det er bra for miljøet, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.

 

Endringen startet da Coca-Cola la om til gjenvinningsflasker i oktober 2012. Ringnes begynte den samme omleggingen med Farrisflaskene i mars 2014. Pepsi fulgte opp i oktober samme år og en rekke produsenter er nå i gang med overgangen til gjenvinningsflasker for sine produkter.

 

I perioden 2010 til 2015 har det totale volumet flasker og bokser som kommer inn gjennom pantesystemet vokst med over 200 prosent. Glassflasker inngår ikke i Infinitums pantesystem i dag.