Gir ett års pante-innsats til Kreftomsorg Rogaland

Etter et helt år med sortering og klargjøring av tomme flasker og bokser, satt Henning Figved og Jo Asbjørnsen til slutt med et lite fjell av tomgods. Nå er det klart at pantefjellet var verdt 112.000 kroner.  Pengene går til Kreftomsorg Rogaland.
Bilde til Gir ett års pante-innsats til Kreftomsorg Rogaland
Tomflaskene tilfører kjærkomne midler til Kreftomsorg Rogaland. Når de pantes blir de i tillegg resirkulert, slik at de kan bli til nye produkter. Foto: Jo Asbjørnsen.

– Når alt er tilbake til det normale, håper vi å kunne bidra med 250 000 kroner i året, sier Jo Asbjørnsen. 

To til tre timer i uka. Det er hva Henning Figved og Jo Asbjørnsen har lagt ned i frivillig arbeid for Kreftomsorg Rogaland det siste året. Tiden har de brukt på å gjøre klar tomme flasker og bokser fra flyplassen i Stavanger, samt noe fra campingplassene i området. 

Til slutt satt de to ildsjelene med 250 digre plastsekker med tomgods til en verdi av 112 133 kroner. Beløpet går i sin helhet til Kreftomsorg Rogaland. 

Glad for samarbeidet 
Leder for Kreftomsorg Rogaland, Inger Marie Farbrot, er glad for samarbeidet med lufthavnene. 

– Noe av det som er vanskelig for en ideell organisasjon, er å samle inn nok penger. Det at vi får tomflaskene og tomboksene som samler seg opp på flyplassen, er derfor veldig verdifullt for oss, sier Farbrot. 

Pandemien har riktignok kludret det litt til. Den har ført til færre reisende, mindre tomgods, og vanskeligere arbeidsforhold for de frivillige. 

– Smittefaren var noe vi måtte tenke på, men for disse karene har det gått litt sport i det, de har kledd på seg hansker og skjermer og stått på likevel. Det er vi veldig takknemlig for, fortsetter hun. 

Råd og støtte for syke og pårørende 
Kreftomsorg Rogaland har i 15 år tilbudt støtte og veiledning til dem som er berørt av kreft, det være seg om de er syke eller etterlatte. Innsamling av flasker og bokser er noe organisasjonen har drevet med i flere år. Pantepengene er derfor en viktig inntekt som de har kunnet regne med i budsjettene. 

– Vi får ingen offentlige tilskudd, i stedet er driften basert på innsamlede midler. Vi er avhengig av økonomisk støtte for å kunne opprettholde tilbudet, forteller Farbrot. 

– Vi er et resultat av et lokalt spleiselag, og vi har mange støttespillere. Da inntektene fra pantingen uteble, fikk vi kompensasjonsmidler fra Sparebanken Vest og Haugesund kommune, fortsetter hun. 

Glad for engasjementet 
Infinitum, som eier og drifter panteordningen, setter pris på innsatsen til ildsjelene. 

– I Norge pantes nesten 95 prosent av alle flasker og bokser. Dette er best i verden, men vi skal strekke oss enda lengre. Når Kreftomsorg Rogaland skaffer midler til sin drift ved å samle inn flasker og bokser, hjelper de oss samtidig med å nå målet om å få inn absolutt alt, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum. 

Alt som pantes i Norge blir resirkulert og blir til nye produkter.