DSC_6752_panting av gløgg
DSC_6752_panting av gløgg

Flinke pantere glemmer gløggen

Mer enn 9 av 10 plastflasker og drikkevarebokser resirkuleres til nye flasker, plastprodukter og nye bokser. Men tallene for gløgg er betydelig lavere.

Hvert år selges det rundt 800 000 gløggflasker, men kun 7 av 10 av disse blir pantet. Det betyr at nesten 250 000 gløggflasker ikke blir resirkulert. Det viser tall fra panteselskapet Infinitum.

Ser annerledes ut
– Flasker som ser litt annerledes ut, som gløgg, smoothieflasker og en rekke saftflasker, har en lav panteandel. Det er nok en del som ikke tenker over at det også er pant på disse. Det betyr an flere går glipp av å panten sin, og viktige ressurser går tapt i innsamlingen. Heldigvis ser vi en positiv panteutvikling hvert år, også på disse produktene, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.

Samlet inn én milliard
Totalt finnes det rundt 3650 resirkuleringsflasker og over 3100 drikkevarebokser med pantemerke. Gløgg på plastflasker har hatt pant siden 2001, men andelen som pantes stiger sakte. Nå håper Haavik Varberg flere blir klar over at også de litt annerledes produktene gir deg pant tilbake, og at flere gløggflasker finner veien til panteautomaten.

– Pantemerket finnes på flere produkter enn mange nok er klar over, og merket betyr at det blir resirkulert og brukt til nye produkter, sier Randi Haavik Varberg.

I fjor samlet Infinitum inn over én milliard panteflasker- og bokser. Det førte til at 9 025 tonn aluminium og 20 219 tonn plast ble resirkulert. 

 

 

Flinke pantere glemmer gløggen

Mer enn 9 av 10 plastflasker og drikkevarebokser resirkuleres til nye flasker, plastprodukter og nye bokser. Men tallene for gløgg er betydelig lavere.

Hvert år selges det rundt 800 000 gløggflasker, men kun 7 av 10 av disse blir pantet. Det betyr at nesten 250 000 gløggflasker ikke blir resirkulert. Det viser tall fra panteselskapet Infinitum.

Ser annerledes ut
– Flasker som ser litt annerledes ut, som gløgg, smoothieflasker og en rekke saftflasker, har en lav panteandel. Det er nok en del som ikke tenker over at det også er pant på disse. Det betyr an flere går glipp av å panten sin, og viktige ressurser går tapt i innsamlingen. Heldigvis ser vi en positiv panteutvikling hvert år, også på disse produktene, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.

Samlet inn én milliard
Totalt finnes det rundt 3650 resirkuleringsflasker og over 3100 drikkevarebokser med pantemerke. Gløgg på plastflasker har hatt pant siden 2001, men andelen som pantes stiger sakte. Nå håper Haavik Varberg flere blir klar over at også de litt annerledes produktene gir deg pant tilbake, og at flere gløggflasker finner veien til panteautomaten.

– Pantemerket finnes på flere produkter enn mange nok er klar over, og merket betyr at det blir resirkulert og brukt til nye produkter, sier Randi Haavik Varberg.

I fjor samlet Infinitum inn over én milliard panteflasker- og bokser. Det førte til at 9 025 tonn aluminium og 20 219 tonn plast ble resirkulert.