Fotograf-Stian Tandberg
Fotograf-Stian Tandberg

Fant mye plast langs kysten

En analyse av avfall funnet i 50 ryddeaksjoner langs hele norskekysten, viser at plast utgjør hoveddelen av marint avfall. Det meste stammer fra Norge, men flertallet av plastflasker er utenlandske.

Prosjektet «Dypdykk i plasthavet» er gjennomført av Mepex, sammen med Infinitum, Hold Norge Rent, Asker kommune, Orkla og billedkunstneren Pippip Ferner. Midlene kom fra Miljødirektoratet.

Totalt har nærmere ti tonn med marint avfall og 120 000 enheter blitt registrert. I tillegg til vekt og antall, har Mepex registrert kilde, alder, materialtype, geografisk opprinnelse for alle produktene de har analysert.

– Vi ser at det er store regionale forskjeller i hva det marine avfallet består av. Langs kysten er store deler av avfallet relatert til fiskeri- og oppdrettsnæring og annen marin virksomhet. I Norges mest tettbefolkede områder utgjør forbrukerrelatert avfall den største andelen, sier daglig leder Frode Syversen i Mepex.

 

Viktig med fakta
For Infinitum er det viktig å bidra til mest mulig fakta om maritimt avfall.

– Både handlinger og tiltak må være basert på kunnskap. Først da kan vi løse utfordringene på en effektiv måte. Innsikten gjør at vi sammen kan bidra målrettet til å redusere den omfattende maritime forsøplingen, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum.

Sortert etter vekt, er 73,5 prosent av det marine avfallet som er funnet plast. Basert på antall, er hele 91,5 prosent plast og 52 prosent av avfallet er emballasje fra mat og drikke. Ti-på-topp-listen basert på antall, viser langt mer forbrukerrelatert avfall sammenlignet med listen basert på vekt.

Mest utenlandske flasker
Mepex har funnet geografisk opprinnelse på 10 prosent av avfallet de har analysert. 77 prosent av dette avfallet kommer fra Norge, mens det utenlandske avfallet i stor grad kommer fra Storbritannia, Danmark og Sverige. 35 prosent av plastflaskene som ble funnet var norske.

– Analysen viser at omfanget av avfall og plast i havet er omfattende og utfordrende. For Infinitum er det interessant å se at fraksjoner med gode returordninger, som plastflasker med pantemerke, utgjør en svært liten del av forsøplingen. Det motiverer oss til fortsatt innsats for å samle inn de siste flaskene og boksene, sier Maldum i Infinitum.

Produktene det har vært enklest å identifisere alder på, er emballasje for mat- og drikkevarer merket med produksjons- eller holdbarhets-dato. Analysen viser at 60 prosent av drikkeflaskene er fem år eller eldre.

– Drikkevareemballasje fra tidligere tider utgjør den største andelen av forsøplingen. En stor andel er ombruksflasker, som ble tatt ut av produksjon i 2014/-15. Det tyder på at vi går i riktig retning, og at det over tid vil komme stadig færre norske plastflasker inn som del av det maritime avfallet, sier Maldum. Utfordringen er å hjelpe andre land til å etablere effektive pantesystem.

Fant mye plast langs kysten

En analyse av avfall funnet i 50 ryddeaksjoner langs hele norskekysten, viser at plast utgjør hoveddelen av marint avfall. Det meste stammer fra Norge, men flertallet av plastflasker er utenlandske.

Prosjektet «Dypdykk i plasthavet» er gjennomført av Mepex, sammen med Infinitum, Hold Norge Rent, Asker kommune, Orkla og billedkunstneren Pippip Ferner. Midlene kom fra Miljødirektoratet.

Totalt har nærmere ti tonn med marint avfall og 120 000 enheter blitt registrert. I tillegg til vekt og antall, har Mepex registrert kilde, alder, materialtype, geografisk opprinnelse for alle produktene de har analysert.

– Vi ser at det er store regionale forskjeller i hva det marine avfallet består av. Langs kysten er store deler av avfallet relatert til fiskeri- og oppdrettsnæring og annen marin virksomhet. I Norges mest tettbefolkede områder utgjør forbrukerrelatert avfall den største andelen, sier daglig leder Frode Syversen i Mepex.

 

Viktig med fakta
For Infinitum er det viktig å bidra til mest mulig fakta om maritimt avfall.

– Både handlinger og tiltak må være basert på kunnskap. Først da kan vi løse utfordringene på en effektiv måte. Innsikten gjør at vi sammen kan bidra målrettet til å redusere den omfattende maritime forsøplingen, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum.

Sortert etter vekt, er 73,5 prosent av det marine avfallet som er funnet plast. Basert på antall, er hele 91,5 prosent plast og 52 prosent av avfallet er emballasje fra mat og drikke. Ti-på-topp-listen basert på antall, viser langt mer forbrukerrelatert avfall sammenlignet med listen basert på vekt.

Mest utenlandske flasker
Mepex har funnet geografisk opprinnelse på 10 prosent av avfallet de har analysert. 77 prosent av dette avfallet kommer fra Norge, mens det utenlandske avfallet i stor grad kommer fra Storbritannia, Danmark og Sverige. 35 prosent av plastflaskene som ble funnet var norske.

– Analysen viser at omfanget av avfall og plast i havet er omfattende og utfordrende. For Infinitum er det interessant å se at fraksjoner med gode returordninger, som plastflasker med pantemerke, utgjør en svært liten del av forsøplingen. Det motiverer oss til fortsatt innsats for å samle inn de siste flaskene og boksene, sier Maldum i Infinitum.

Produktene det har vært enklest å identifisere alder på, er emballasje for mat- og drikkevarer merket med produksjons- eller holdbarhets-dato. Analysen viser at 60 prosent av drikkeflaskene er fem år eller eldre.

– Drikkevareemballasje fra tidligere tider utgjør den største andelen av forsøplingen. En stor andel er ombruksflasker, som ble tatt ut av produksjon i 2014/-15. Det tyder på at vi går i riktig retning, og at det over tid vil komme stadig færre norske plastflasker inn som del av det maritime avfallet, sier Maldum. Utfordringen er å hjelpe andre land til å etablere effektive pantesystem.