Besøk England
Besøk England

Verden ser til Norge

Norge har verdens beste pantesystem, og mange er interessert i å lære om hvordan vi håndterer drikkevareemballasje her til lands. Fredag 1. desember kom Thérèse Coffey, representant fra den britiske regjeringen, på besøk hos Infinitum for å lære hvordan vi håndterer drikkevareemballasje.

Coffey ville se hvordan Infinitum håndterer drikkevareemballasje som det mest effektive systemet i verden, og ta med seg lærdommer tilbake til England. Med innsamlingsgraden og virkningsgraden i prosessen vi har i dag, kan Infinitum tilby hele det norske markedet 80 % resirkulert andel materiale. Det er også oppnåelig i Storbritannia.

– Dette har vært en utmerket mulighet til å lære hvordan panteordningen fungerer i Norge, og til å møte personene som sørger for at resirkuleringen fungerer i praksis, sier Storbritannias miljøminister, Thérèse Coffey. 

Under norgesbesøket fikk Coffey og resten av delegasjonen fra Storbritannia en innføring i det norske pantesystemet, og omvisning i produksjonsanlegget i Fetsund. De besøkte også en butikk og Coffey ble presentert driften av panteautomaten.

– Det er veldig gøy at andre ser til Norge for å lære om effektive gjenvinningssystemer. Norge har verdens beste, og mest effektive pantesystem. Slik vinner forbrukere, miljøet og produsenter. Selv om vi gjerne tar pantesystemet litt for gitt i Norge, er det mange som gjerne skulle hatt like høy gjenvinningsgrad av drikkevareemballasje som vi har her til lands, sier administrerende direktør i Infinitum, Kjell Olav Maldum.

Utenlandske flasker på norske strender

Blant temaene som ble diskutert i møtet med de britiske representantene var hvordan panteordningen fungerer, logistikk-løsninger, drift, økonomi og hvordan samarbeidet er mellom dagligvarekjedene.

– I Storbritannia, er vi fast bestemt på å bekjempe plastavfall. Vi har gjort fremskritt i opprydning av havene våre ved å ta ni milliarder plastikkposer ut av sirkulasjon gjennom poseavgiften på 5p per plastpose, og vi planlegger å introdusere et av verdens strengeste forbud på mikroplast, sier Coffey.

– Ikke minst ble miljøaspektet snakket mye om. Marin forsøpling og havplast er en stor utfordring, og åtte av ti flasker på norske strender kommer fra utlandet, blant annet Storbritannia. Pantesystemet er en meget viktig bidragsyter for å fjerne forsøpling, og å holde høyverdig plast og metall i kretsløpet for gjenvinning, sier Maldum.

– Fortsetter å forbedre oss

Besøket fra Storbritannia er ett av flere besøk fra utlandet til Infinitum. Bare i år har representanter fra Skottland, England, Kina, India, Kasakhstan, Kroatia, Frankrike, Nederland og Australia vært på besøk for å lære om den norske ordningen.  

– Vi er veldig stolt over å være et foregangsland, og ser frem til flere besøk fremover. Samtidig skal vi fortsette å forbedre oss selv, og gjøre det vi kan for å fortsette å stå som et eksempel til etterfølgelse, sier Maldum.

Verden ser til Norge

Norge har verdens beste pantesystem, og mange er interessert i å lære om hvordan vi håndterer drikkevareemballasje her til lands. Fredag 1. desember kom Thérèse Coffey, representant fra den britiske regjeringen, på besøk hos Infinitum for å lære hvordan vi håndterer drikkevareemballasje.

Coffey ville se hvordan Infinitum håndterer drikkevareemballasje som det mest effektive systemet i verden, og ta med seg lærdommer tilbake til England. Med innsamlingsgraden og virkningsgraden i prosessen vi har i dag, kan Infinitum tilby hele det norske markedet 80 % resirkulert andel materiale. Det er også oppnåelig i Storbritannia.

– Dette har vært en utmerket mulighet til å lære hvordan panteordningen fungerer i Norge, og til å møte personene som sørger for at resirkuleringen fungerer i praksis, sier Storbritannias miljøminister, Thérèse Coffey. 

Under norgesbesøket fikk Coffey og resten av delegasjonen fra Storbritannia en innføring i det norske pantesystemet, og omvisning i produksjonsanlegget i Fetsund. De besøkte også en butikk og Coffey ble presentert driften av panteautomaten.

– Det er veldig gøy at andre ser til Norge for å lære om effektive gjenvinningssystemer. Norge har verdens beste, og mest effektive pantesystem. Slik vinner forbrukere, miljøet og produsenter. Selv om vi gjerne tar pantesystemet litt for gitt i Norge, er det mange som gjerne skulle hatt like høy gjenvinningsgrad av drikkevareemballasje som vi har her til lands, sier administrerende direktør i Infinitum, Kjell Olav Maldum.

Utenlandske flasker på norske strender

Blant temaene som ble diskutert i møtet med de britiske representantene var hvordan panteordningen fungerer, logistikk-løsninger, drift, økonomi og hvordan samarbeidet er mellom dagligvarekjedene.

– I Storbritannia, er vi fast bestemt på å bekjempe plastavfall. Vi har gjort fremskritt i opprydning av havene våre ved å ta ni milliarder plastikkposer ut av sirkulasjon gjennom poseavgiften på 5p per plastpose, og vi planlegger å introdusere et av verdens strengeste forbud på mikroplast, sier Coffey.

– Ikke minst ble miljøaspektet snakket mye om. Marin forsøpling og havplast er en stor utfordring, og åtte av ti flasker på norske strender kommer fra utlandet, blant annet Storbritannia. Pantesystemet er en meget viktig bidragsyter for å fjerne forsøpling, og å holde høyverdig plast og metall i kretsløpet for gjenvinning, sier Maldum.

– Fortsetter å forbedre oss

Besøket fra Storbritannia er ett av flere besøk fra utlandet til Infinitum. Bare i år har representanter fra Skottland, England, Kina, India, Kasakhstan, Kroatia, Frankrike, Nederland og Australia vært på besøk for å lære om den norske ordningen.  

– Vi er veldig stolt over å være et foregangsland, og ser frem til flere besøk fremover. Samtidig skal vi fortsette å forbedre oss selv, og gjøre det vi kan for å fortsette å stå som et eksempel til etterfølgelse, sier Maldum.