Energi i flasker og bokser
Energi i flasker og bokser

Slik regner vi ut energigevinsten

I reklamefilmene våre forteller vi hvor mye energi som går tapt dersom man kaster en flaske eller boks i stedet for å pante den. Filmene har skapt mye engasjement, og vi får stadig spørsmål om tall og utregninger. Her følger en forklaring på hvordan og hvorfor vi kan si "En tom flaske er full av energi. Nok til å bruke en påhengsmotor 20 i minutter".

Tallene bak eksemplene vi bruker er hentet fra tre ferske rapporter gjennomført av Østfoldforskning. Last ned rapportene i sin helhet nederst i artikkelen.

Alle eksemplene fra filmene (påhengsmotor, barbermaskin, tennisballmaskin m.fl.) illustrerer konsekvensene av to alternativer; å pante eller å kaste flasken eller boksen.

I følgende forklaring skiller vi mellom energibesparelsen på 1) flasker og 2) bokser (aluminium).

Flasker
Energigevinsten ved å pante en flaske i stedet for å kaste den i restavfallet er 1 kWh. Det er nok energi til å bruke en påhengsmotor med 2,9 kW effekt i 20 minutter.

Til grunn for dette regnestykket ligger følgende forhold:

 1. Flaskene inneholder 100 % jomfruelig PET-plast (PET er et plastmateriale som benyttes i gjenvinnbare plastflasker). Alle flaskene i panteordningen består av PET-plast)
 2. Flasken har en gjennomsnittlig størrelse (1,02 liter). Slike flasker inneholder et energipotensiale på ca. 1 kWh. Dette er summen av energien som er bundet i selve plasten, og energien som gikk med da flasken ble produsert. Energien bevares når flasken pantes og resirkuleres.
 3. Differansen mellom energimengden i flasken og energigevinsten ved å pante i stedet for å kaste (1 kWh) består av to elementer:
  1. Energimengden som går med i Infinitums og gjenvinnerens egne prosesser (transport, panteautomat, sortering og gjenvinningsprosessen). Dette tilsvarer 0,05 kWh per flaske, gitt at 100 prosent av flaskene i pantesystemet blir pantet
  2. Energigevinsten man oppnår når en flaske brennes i avfallet og brukes til varme. Dette tilsvarer 0,03 kWh per flaske.

Netto når a) og b) medregnes er 1 kWh. Dette er gevinsten ved å pante flasken i stedet for å kaste den.

Det er med andre ord en stor energigevinst ved å pante i stedet for å kaste. Grunnen er at energiinnholdet i plasten bevares ved gjenvinning. Energiinnholdet i plastmaterialet kan for eksempel benyttes til å lage nye flasker. Hvis vi kaster flasken i restavfallet går en stor del av energiinnholdet i flasken tapt.

Bokser, aluminium
Å pante en drikkeboks av aluminium i stedet for å kaste boksen i restavfallet gir en energigevinst på 0,46 kWh. Det er energi nok til å drive en motorsag med 1,6 kW effekt i 0,28 timer eller 17,25 minutter.

Til grunn for dette regnestykket ligger følgende forhold:

 1. Boksen har en gjennomsnittlig størrelse (0,45 liter), og inneholder 100 prosent jomfruelig aluminium.
 2. En slik boks inneholder en energimengde 1,33 kWh. Dette er energien som går med for å produsere en boks i aluminium; fra bauksitt-utvinning til og med produksjon av boksen.
 3. Differansen mellom energimengden i boksen (1,33 kWh) og energigevinsten ved å pante i stedet for å kaste (0,46 kWh) består av fire elementer:
  1. 7 prosent av boksene som kastes i restavfallet blir utsorteres før avfallet går til forbrenning, og gjenvinnes som høyverdig aluminium. 64 prosent av boksene blir til aluminium i bunnslaget. Selv om dette materialet gjenvinnes, holder det lavere kvalitet og har langt færre anvendelsesområder.
  2. Resten av boksene tapes, og blir til ugjenvinnbart slagg/aske/svinn. En del av aluminiumen forbrennes, men brennverdien er lav og fører til et ytterligere tap på ca. 6 prosent fordi det krever energi å smelte aluminium til bunnslagg i forbrenningsovnen.
  3. Netto resirkuleres ca. 65 prosent av aluminiumen i en eller annen form. I regnestykket tilsvarer det 0,86 kWh per boks.
  4. Det koster energi å samle inn restavfallet. Per boks utgjør det 0,003 kWh.
  5. Energimengden som går med i Infinitums egne prosesser er trukket fra (transport, panteautomat og sorteringsanlegg). Dette tilsvarer 0,007 kWh per boks, gitt at 100 prosent av boksene i pantesystemet pantes.

Netto når a) til e) medregnes er 0,46 kWh. Dette er gevinsten ved å pante en boks i stedet for å kaste den.

Det er en stor energigevinst ved å pante i stedet for å kaste. Grunnen er at energiinnholdet i aluminiumet bevares ved gjenvinning. Energiinnholdet kan for eksempel benyttes til å lage nye drikkebokser. Hvis vi kaster drikkeboksen i restavfallet går en stor del av energiinnholdet i boksen tapt.

Slik regner vi ut energigevinsten

I reklamefilmene våre forteller vi hvor mye energi som går tapt dersom man kaster en flaske eller boks i stedet for å pante den. Filmene har skapt mye engasjement, og vi får stadig spørsmål om tall og utregninger. Her følger en forklaring på hvordan og hvorfor vi kan si "En tom flaske er full av energi. Nok til å bruke en påhengsmotor 20 i minutter".

Tallene bak eksemplene vi bruker er hentet fra tre ferske rapporter gjennomført av Østfoldforskning. Last ned rapportene i sin helhet nederst i artikkelen.

Alle eksemplene fra filmene (påhengsmotor, barbermaskin, tennisballmaskin m.fl.) illustrerer konsekvensene av to alternativer; å pante eller å kaste flasken eller boksen.

I følgende forklaring skiller vi mellom energibesparelsen på 1) flasker og 2) bokser (aluminium).

Flasker
Energigevinsten ved å pante en flaske i stedet for å kaste den i restavfallet er 1 kWh. Det er nok energi til å bruke en påhengsmotor med 2,9 kW effekt i 20 minutter.

Til grunn for dette regnestykket ligger følgende forhold:

 1. Flaskene inneholder 100 % jomfruelig PET-plast (PET er et plastmateriale som benyttes i gjenvinnbare plastflasker). Alle flaskene i panteordningen består av PET-plast)
 2. Flasken har en gjennomsnittlig størrelse (1,02 liter). Slike flasker inneholder et energipotensiale på ca. 1 kWh. Dette er summen av energien som er bundet i selve plasten, og energien som gikk med da flasken ble produsert. Energien bevares når flasken pantes og resirkuleres.
 3. Differansen mellom energimengden i flasken og energigevinsten ved å pante i stedet for å kaste (1 kWh) består av to elementer:
  1. Energimengden som går med i Infinitums og gjenvinnerens egne prosesser (transport, panteautomat, sortering og gjenvinningsprosessen). Dette tilsvarer 0,05 kWh per flaske, gitt at 100 prosent av flaskene i pantesystemet blir pantet
  2. Energigevinsten man oppnår når en flaske brennes i avfallet og brukes til varme. Dette tilsvarer 0,03 kWh per flaske.

Netto når a) og b) medregnes er 1 kWh. Dette er gevinsten ved å pante flasken i stedet for å kaste den.

Det er med andre ord en stor energigevinst ved å pante i stedet for å kaste. Grunnen er at energiinnholdet i plasten bevares ved gjenvinning. Energiinnholdet i plastmaterialet kan for eksempel benyttes til å lage nye flasker. Hvis vi kaster flasken i restavfallet går en stor del av energiinnholdet i flasken tapt.

Bokser, aluminium
Å pante en drikkeboks av aluminium i stedet for å kaste boksen i restavfallet gir en energigevinst på 0,46 kWh. Det er energi nok til å drive en motorsag med 1,6 kW effekt i 0,28 timer eller 17,25 minutter.

Til grunn for dette regnestykket ligger følgende forhold:

 1. Boksen har en gjennomsnittlig størrelse (0,45 liter), og inneholder 100 prosent jomfruelig aluminium.
 2. En slik boks inneholder en energimengde 1,33 kWh. Dette er energien som går med for å produsere en boks i aluminium; fra bauksitt-utvinning til og med produksjon av boksen.
 3. Differansen mellom energimengden i boksen (1,33 kWh) og energigevinsten ved å pante i stedet for å kaste (0,46 kWh) består av fire elementer:
  1. 7 prosent av boksene som kastes i restavfallet blir utsorteres før avfallet går til forbrenning, og gjenvinnes som høyverdig aluminium. 64 prosent av boksene blir til aluminium i bunnslaget. Selv om dette materialet gjenvinnes, holder det lavere kvalitet og har langt færre anvendelsesområder.
  2. Resten av boksene tapes, og blir til ugjenvinnbart slagg/aske/svinn. En del av aluminiumen forbrennes, men brennverdien er lav og fører til et ytterligere tap på ca. 6 prosent fordi det krever energi å smelte aluminium til bunnslagg i forbrenningsovnen.
  3. Netto resirkuleres ca. 65 prosent av aluminiumen i en eller annen form. I regnestykket tilsvarer det 0,86 kWh per boks.
  4. Det koster energi å samle inn restavfallet. Per boks utgjør det 0,003 kWh.
  5. Energimengden som går med i Infinitums egne prosesser er trukket fra (transport, panteautomat og sorteringsanlegg). Dette tilsvarer 0,007 kWh per boks, gitt at 100 prosent av boksene i pantesystemet pantes.

Netto når a) til e) medregnes er 0,46 kWh. Dette er gevinsten ved å pante en boks i stedet for å kaste den.

Det er en stor energigevinst ved å pante i stedet for å kaste. Grunnen er at energiinnholdet i aluminiumet bevares ved gjenvinning. Energiinnholdet kan for eksempel benyttes til å lage nye drikkebokser. Hvis vi kaster drikkeboksen i restavfallet går en stor del av energiinnholdet i boksen tapt.