Senator Wieckowski fra California besøker Infinitum
Senator Wieckowski fra California besøker Infinitum

– California bør bli like bra som Norge

Senator Bob Wieckowski fra California besøkte nylig Infinitum. – Californias pantesystem fungerer ikke, så jeg er i Norge for å finne en måte å fikse det på. Infinitums system er enestående, sa han.

California og Norge er blant de få i verden som har pantesystemer for flasker og bokser. Mens det norske systemet er tuftet på at produsentene må ta ansvar for å samle inn drikkevareemballasjen, driftes systemet i California av det offentlig.

­­– Norge har et effektivt, markedsbasert pantesystem med mye høyere innsamlings- og gjenvinningsgrad sammenliknet med California, og vi forteller hvordan vi oppnår disse resultatene, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

Verdifull plast
I dag er det billigere å lage ny plast enn å gjenvinne, og derfor er det få som bryr seg om å samle inn igjen flaskene der det ikke er pant. Med et pantesystem får flaskene verdi. Mange delegasjoner kommer på besøk til Infinitum fordi de ønsker å etablere liknende systemer i sine hjemland.

– Vi opplever at flere land nå ser at pantesystemet er løsningen på plastforsøplingen. De ønsker å lære av det beste systemet, og derfor kommer de hit til Infinitum i Norge, sier Maldum.

– Vi presenterer også vårt forslag til ny materialavgift som skal sikre at alle produsenter tar i bruk høyest mulig andel resirkulert materiale. Senator Wieckowski fant den norske modellen med miljøavgift og forslaget med materialavgift meget interessant; en «No brainer». En slik avgift gir næringslivet et økonomisk insentiv til å utvikle pantesystemet til det beste for alle parter, sier Maldum.

 Behov for pantereform i California
– Pantesystemet i California ble etablert i 1986, og var bra med datidens forutsetninger. Siden den gang er det lappet på mange ganger, men nå må det reformeres. California bør være i stand til å fornye systemet og bli en ledestjerne innen resirkulering, slik Norge nå er, sa Wieckowski.

– California bør bli like bra som Norge

Senator Bob Wieckowski fra California besøkte nylig Infinitum. – Californias pantesystem fungerer ikke, så jeg er i Norge for å finne en måte å fikse det på. Infinitums system er enestående, sa han.

California og Norge er blant de få i verden som har pantesystemer for flasker og bokser. Mens det norske systemet er tuftet på at produsentene må ta ansvar for å samle inn drikkevareemballasjen, driftes systemet i California av det offentlig.

­­– Norge har et effektivt, markedsbasert pantesystem med mye høyere innsamlings- og gjenvinningsgrad sammenliknet med California, og vi forteller hvordan vi oppnår disse resultatene, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

Verdifull plast
I dag er det billigere å lage ny plast enn å gjenvinne, og derfor er det få som bryr seg om å samle inn igjen flaskene der det ikke er pant. Med et pantesystem får flaskene verdi. Mange delegasjoner kommer på besøk til Infinitum fordi de ønsker å etablere liknende systemer i sine hjemland.

– Vi opplever at flere land nå ser at pantesystemet er løsningen på plastforsøplingen. De ønsker å lære av det beste systemet, og derfor kommer de hit til Infinitum i Norge, sier Maldum.

– Vi presenterer også vårt forslag til ny materialavgift som skal sikre at alle produsenter tar i bruk høyest mulig andel resirkulert materiale. Senator Wieckowski fant den norske modellen med miljøavgift og forslaget med materialavgift meget interessant; en «No brainer». En slik avgift gir næringslivet et økonomisk insentiv til å utvikle pantesystemet til det beste for alle parter, sier Maldum.

 Behov for pantereform i California
– Pantesystemet i California ble etablert i 1986, og var bra med datidens forutsetninger. Siden den gang er det lappet på mange ganger, men nå må det reformeres. California bør være i stand til å fornye systemet og bli en ledestjerne innen resirkulering, slik Norge nå er, sa Wieckowski.