280x195_ann_pant_2019
280x195_ann_pant_2019

Avrunder jubileumsåret med panterekord

– Jubileumsåret ser ut til å bli et nytt rekordår for oss. Det er ingen i verden som samler inn mer drikkevareemballasje. Infinitum kan nå målet om 90 prosent innsamling allerede i år, hele ti år før EU, sier administrerende direktør i Infinitum Kjell Olav Maldum når han oppsummerer 2019.

I 1999 ble øl- og brusbokser med pant lansert, som et miljøvennlig alternativ til ombruksflasker i glass og hard plast. Året etter kom også plastflasker inn i pantesystemet. 20 år senere har Norge verdens mest miljøvennlige pantesystem, og resten av verden ser til Infinitum for å lære.

Seiler i medvind
Med nye seil fra Infinitum seilte skuta SS Vega i sommer langs kysten fra Oslo til Bergen. Målet med miljøseilasen var å samle organisasjoner, næringsliv og andre havaktører til dialog rundt havmiljø og bærekraft, og skape liv og engasjement i havnene som ble besøkt. Underveis gjorde Infinitum et stopp under Arendalsuka, der Infinitums arbeid for omlegging av avgiftssystemet var tema for to arrangement ombord på SS Vega.

En sirkulær økonomi for plastflasker
– Infinitum har sammen med bransjen utarbeidet en avgiftsmodell som gir økt bruk av resirkulert plast, men vi trenger bistand av politikerne for å få innført den. Regjeringen har sirkulær økonomi som mål. Likevel er det en uvant tanke for politikerne at en avgift kan endre verdikjeden fra å være lineær til å bli sirkulær, sier Kjell Olav Maldum.

Hvert år sendes 20 500 tonn plastflasker ut av landet for resirkulering. Nå investerer Infinitum og Veolia 200 millioner kroner i et resirkuleringsanlegg, slik at flaskene ikke trenger å ta turen til Sverige eller Tyskland for å få nytt liv. Byggingen av anlegget startet våren 2019, og i løpet av andre halvår neste år skal produksjonen av resirkulert plast starte på Heia.

– Dette er et viktig skritt for å virkeliggjøre en sirkulær økonomi for plast, sier Kjell Olav Maldum.

Økte satser gir fortsatt resultater
I 2018 besluttet Klima- og miljødepartementet å øke pantesatsene til 2 og 3 kroner.

– Vi så effekten allerede i fjor, men det er i år at resultatene av økt pant virkelig vises. Alle kategorier har en økning, og det er spesielt gledelig at produkter som har hatt lav panteandel, for eksempel energidrikk, har en forholdsmessig større økning, sier Kjell Olav Maldum.

Involverer unge pantere
Infinitum har i 2019 hatt stor suksess med å involvere panterne i reklamekampanjen Infinitum Utforsker. Kampanjen retter seg først og fremst mot unge, og ber om hjelp og ideer til å utforske hvordan verdens beste panteløsning kan bli enda bedre.

– Vi vil synliggjøre at panting ikke bare handler om noen kroner, men om å gjøre noe bra for miljøet. Gjennom panting gjør man noe smått som bidrar til noe stort, sier Randi Haavik Varberg.

Infinitums årlige målinger viser at budskapet når fram til de unge, som i større grad enn andre aldersgrupper svarer at de panter fordi det er bra for miljøet.

Hedret Oslos superpantere
Frelsesarmeens Jobben er jobbtrening for mennesker som sliter med rus. De plukker bokser og flasker hver dag. Derfor valgte Infinitum å feire 20 årsjubileet for panteordningen sammen med Jobben Oslo på grillfest. Mellom 50 og 70 Jobben-deltagere er hver dag ute og plukker opp flasker som er kastet i parker og på gata.

– Det er viktig å hedre alle som er med på å gjøre det norske pantesystemet til et av de beste i verden. Innsatsen har større positive virkninger enn mange kanskje er klar over. Skal vi redde klimaet, må vi vekk fra bruk og kast-samfunnet og over i en sirkulær økonomi. Jobben Oslo driver allerede etter en sirkulær modell og er et forbilde for oss alle, sier Kjell Olav Maldum.

Eksporterer pantesystemet
Infinitum har også i 2019 tatt imot delegasjoner fra en lang rekke land som vurderer pantesystem som løsning på ressurs- og forsøplingsproblemet med drikkevareemballasje.

– Vi tar gjerne imot besøk. Et pantesystem etter norsk modell kan utgjøre en stor forskjell, særlig i land uten gode avfallshåndteringssystemer. Dersom regjeringen følger opp vårt forslag og legger om avgiftssystemet, så står vi i Infinitum klare til å bidra til eksport av et fullendt system som ikke bare hindrer forsøpling, men som også sikrer at plast får en verdi og brukes på nytt. Det er til det beste for miljøet, avslutter Kjell Olav Maldum.

Avrunder jubileumsåret med panterekord

– Jubileumsåret ser ut til å bli et nytt rekordår for oss. Det er ingen i verden som samler inn mer drikkevareemballasje. Infinitum kan nå målet om 90 prosent innsamling allerede i år, hele ti år før EU, sier administrerende direktør i Infinitum Kjell Olav Maldum når han oppsummerer 2019.

I 1999 ble øl- og brusbokser med pant lansert, som et miljøvennlig alternativ til ombruksflasker i glass og hard plast. Året etter kom også plastflasker inn i pantesystemet. 20 år senere har Norge verdens mest miljøvennlige pantesystem, og resten av verden ser til Infinitum for å lære.

Seiler i medvind
Med nye seil fra Infinitum seilte skuta SS Vega i sommer langs kysten fra Oslo til Bergen. Målet med miljøseilasen var å samle organisasjoner, næringsliv og andre havaktører til dialog rundt havmiljø og bærekraft, og skape liv og engasjement i havnene som ble besøkt. Underveis gjorde Infinitum et stopp under Arendalsuka, der Infinitums arbeid for omlegging av avgiftssystemet var tema for to arrangement ombord på SS Vega.

En sirkulær økonomi for plastflasker
– Infinitum har sammen med bransjen utarbeidet en avgiftsmodell som gir økt bruk av resirkulert plast, men vi trenger bistand av politikerne for å få innført den. Regjeringen har sirkulær økonomi som mål. Likevel er det en uvant tanke for politikerne at en avgift kan endre verdikjeden fra å være lineær til å bli sirkulær, sier Kjell Olav Maldum.

Hvert år sendes 20 500 tonn plastflasker ut av landet for resirkulering. Nå investerer Infinitum og Veolia 200 millioner kroner i et resirkuleringsanlegg, slik at flaskene ikke trenger å ta turen til Sverige eller Tyskland for å få nytt liv. Byggingen av anlegget startet våren 2019, og i løpet av andre halvår neste år skal produksjonen av resirkulert plast starte på Heia.

– Dette er et viktig skritt for å virkeliggjøre en sirkulær økonomi for plast, sier Kjell Olav Maldum.

Økte satser gir fortsatt resultater
I 2018 besluttet Klima- og miljødepartementet å øke pantesatsene til 2 og 3 kroner.

– Vi så effekten allerede i fjor, men det er i år at resultatene av økt pant virkelig vises. Alle kategorier har en økning, og det er spesielt gledelig at produkter som har hatt lav panteandel, for eksempel energidrikk, har en forholdsmessig større økning, sier Kjell Olav Maldum.

Involverer unge pantere
Infinitum har i 2019 hatt stor suksess med å involvere panterne i reklamekampanjen Infinitum Utforsker. Kampanjen retter seg først og fremst mot unge, og ber om hjelp og ideer til å utforske hvordan verdens beste panteløsning kan bli enda bedre.

– Vi vil synliggjøre at panting ikke bare handler om noen kroner, men om å gjøre noe bra for miljøet. Gjennom panting gjør man noe smått som bidrar til noe stort, sier Randi Haavik Varberg.

Infinitums årlige målinger viser at budskapet når fram til de unge, som i større grad enn andre aldersgrupper svarer at de panter fordi det er bra for miljøet.

Hedret Oslos superpantere
Frelsesarmeens Jobben er jobbtrening for mennesker som sliter med rus. De plukker bokser og flasker hver dag. Derfor valgte Infinitum å feire 20 årsjubileet for panteordningen sammen med Jobben Oslo på grillfest. Mellom 50 og 70 Jobben-deltagere er hver dag ute og plukker opp flasker som er kastet i parker og på gata.

– Det er viktig å hedre alle som er med på å gjøre det norske pantesystemet til et av de beste i verden. Innsatsen har større positive virkninger enn mange kanskje er klar over. Skal vi redde klimaet, må vi vekk fra bruk og kast-samfunnet og over i en sirkulær økonomi. Jobben Oslo driver allerede etter en sirkulær modell og er et forbilde for oss alle, sier Kjell Olav Maldum.

Eksporterer pantesystemet
Infinitum har også i 2019 tatt imot delegasjoner fra en lang rekke land som vurderer pantesystem som løsning på ressurs- og forsøplingsproblemet med drikkevareemballasje.

– Vi tar gjerne imot besøk. Et pantesystem etter norsk modell kan utgjøre en stor forskjell, særlig i land uten gode avfallshåndteringssystemer. Dersom regjeringen følger opp vårt forslag og legger om avgiftssystemet, så står vi i Infinitum klare til å bidra til eksport av et fullendt system som ikke bare hindrer forsøpling, men som også sikrer at plast får en verdi og brukes på nytt. Det er til det beste for miljøet, avslutter Kjell Olav Maldum.