«Alle» vil lære om det norske pantesystemet

Infinitums anlegg på Heia er blitt et populært reisemål for drikkevareprodusenter, bryggeriforeninger og bedrifter fra hele verden. Hit kommer de for å lære om det norske pantesystemet.
Bilde til «Alle» vil lære om det norske pantesystemet
FIKK SE OG LÆRE: Nicholas Hodac fra Den europeiske drikkevareforeningen (Unesda) i Belgia tror det norske pantesystemet handler om et godt innarbeidet tankesett – i hele befolkningen. Her i samtale med Infinitum-sjef Kjell Olav Maldum.

– Det er et veldig effektivt system, kanskje det beste i verden, sier Emmanuelle Caderas de Kerleau fra Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) i Frankrike. Sammen med kolleger, og representanter fra drikkevareprodusenter i Spania, Tyskland, Storbritannia og Belgia, fikk hun se med egne øyne hvordan tusenvis av flasker og bokser sorteres, pakkes og sendes videre i systemet.

– I Frankrike er det stor uenighet om hva slags system vi bør ha. Erfaringene fra Norge er viktig å ta med tilbake, sier de Kerleau, som jobber med myndighetskontakt i hjemlandet. 

Siden januar 2023 har åtte delegasjoner fra ulike land vært på besøk på Heia i samme ærend som gjestene fra den internasjonale delegasjonen, blant dem representanter fra Slovakia og Italia.

Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum, beskriver besøkene som lærerike og nyttige.

– Vi får ofte innspill som bekrefter at det vi gjør er bra, men også spørsmål som bidrar til at vi finner bedre måter å gjøre ting på, sier han.

Mange spørsmål
Blir all PET-plast brukt til nye flasker? Hvem nyter godt av ordningen? Hva med flasker av glass – og drikkevarer på kartong? Og hvor evigvarende er egentlig en plastflaske?

Det manglet ikke på spørsmål da Kjell Olav Maldum fortalte om det norske pantesystemet for den franske, spanske og belgiske delegasjonen, som for anledningen fikk innvie Infinitums nye møterom på Heia.

Her er det store vinduer inn til produksjonsanlegget, som slipper gjestene tett på sorteringsbåndene.

– Et tilsvarende anlegg kan man bygge hvor som helst. Det er tankesettet bak – og hvordan verdikjeden fungerer som er interessant, sier Nicholas Hodac fra Unesda i Belgia.

For ham er det utenkelig å skulle ta med flasker til butikken i hjemlandet for å pante dem.

– Vi sorterer flasker som vanlig avfall og får ingenting igjen for det, sier han.

Hverken Belgia, Frankrike, Spania eller Storbritannia har et pantesystem i dag som ligner på det norske. I de fleste av landene skjer innsamling av brukt drikkevareemballasje gjennom kommunal innsamling – uten at forbrukeren får noe igjen.

Født som pantere
Ifølge panteekspert Ole Lund Haugen er forbrukerens miljøsyn mye sterkere i Norge enn i disse landene. Han har jobbet med det norske pantesystemet i hele sitt yrkesliv.

– Vi har lange pantetradisjoner i Norge, og vi har gode insentiver for å få det til. Nordmenn er født inn i et system der det er naturlig å levere inn brukte flasker i butikken, og få panten tilbake. Det er det ikke i andre land, sier han.

Tord Bergesen i CCEP Norge har hatt med syv delegasjoner fra Storbritannia til Infinitum det siste året.

– Vi kaller det for «Learning Expedition», og møter stor interesse. Bakgrunnen for det er blant annet EUs nye avfallsforordning, som stiller nye krav til innsamling og gjenbruk, sier han.

Emmanuelle Caderas de Kerleau tror på sikt at felles europeisk regulering vil bidra til å nå målet om et høyere nivå på innsamling – også i Frankrike.

– Vi hører gjerne at det er vanskelig å få til, men det er det ikke. Det handler om hvordan vi organiserer det, sier hun.

Les også