Moss_badminton
Moss_badminton

Infinitum hovedsponsor for nisjeidrettsklubb

– Vi sponser Moss Badmintonklubb fordi vi ønsker å støtte et godt idrettsmiljø, som i sin tur tar vare på miljøet. De tar panting på alvor. Det sier Randi Haavik Varberg, direktør informasjon og marked.

– Badminton er en liten idrett i Norge, men vi er en av de største klubbene i landet, forteller styreleder Tor Egil Kristensen. Fra 1. januar 2019 vil Infinitum være offisiell hovedsponsor for Moss Badmintonklubb.

Bevisstgjør unge pantere
- Vi ønsker å tilby breddetiltak for barn og unge i vår region. Samtidig skal vi være en klubb hvor de beste i Norge skal ha rammevilkår for å være i. Vi har utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, i alle aldersklasser.

Klubben jobber for å bevisstgjøre alle medlemmene, slik at ingen flasker eller bokser blir kastet i søpla, men pantet.

– Under våre arrangementer setter vi alltid ut Infinitums store innsamlingsflasker og sørger for at også gjestene våre blir mer bevisste pantere. Det håper vi at kan være et lite bidrag til miljøet, sier Tor Egil Kristensen.

Startet egen para-gruppe
- Det siste året har vi startet opp en para-gruppe. Vi har invitert utøvere med ulike handikap til å spille badminton. Det har vært en god opplevelse både for de funksjonsfriske og de funksjonshemmede i klubben. Det er noe vi jobber med, og vi tror det settes pris på av lokalmiljøet, sier Kristensen.

Fra bedriftsidrettslag til idrettsklubb
– Vi ble opprettet i 1973, og har egentlig utspring fra et bedriftsidrettslag som het M. Peterson & Søn. Det var en stor papirprodusent. Den bedriften er borte nå, men klubben består, forteller Kristensen.

Infinitum hovedsponsor for nisjeidrettsklubb

– Vi sponser Moss Badmintonklubb fordi vi ønsker å støtte et godt idrettsmiljø, som i sin tur tar vare på miljøet. De tar panting på alvor. Det sier Randi Haavik Varberg, direktør informasjon og marked.

– Badminton er en liten idrett i Norge, men vi er en av de største klubbene i landet, forteller styreleder Tor Egil Kristensen. Fra 1. januar 2019 vil Infinitum være offisiell hovedsponsor for Moss Badmintonklubb.

Bevisstgjør unge pantere
- Vi ønsker å tilby breddetiltak for barn og unge i vår region. Samtidig skal vi være en klubb hvor de beste i Norge skal ha rammevilkår for å være i. Vi har utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, i alle aldersklasser.

Klubben jobber for å bevisstgjøre alle medlemmene, slik at ingen flasker eller bokser blir kastet i søpla, men pantet.

– Under våre arrangementer setter vi alltid ut Infinitums store innsamlingsflasker og sørger for at også gjestene våre blir mer bevisste pantere. Det håper vi at kan være et lite bidrag til miljøet, sier Tor Egil Kristensen.

Startet egen para-gruppe
- Det siste året har vi startet opp en para-gruppe. Vi har invitert utøvere med ulike handikap til å spille badminton. Det har vært en god opplevelse både for de funksjonsfriske og de funksjonshemmede i klubben. Det er noe vi jobber med, og vi tror det settes pris på av lokalmiljøet, sier Kristensen.

Fra bedriftsidrettslag til idrettsklubb
– Vi ble opprettet i 1973, og har egentlig utspring fra et bedriftsidrettslag som het M. Peterson & Søn. Det var en stor papirprodusent. Den bedriften er borte nå, men klubben består, forteller Kristensen.