Knut Arild Hareide Infinitum
Knut Arild Hareide Infinitum

Dekker panten på én million enheter

Infinitum og Bryggeri- og drikkevareforeningen har løst panteproblemet på drikkevarer som gis bort til veldedighet.

Sent i fjor belyste NRK-programmet «Matsjokket» at det var billigere å helle ut drikke enn å donere det til veldedighet. Årsaken var at avgiftssystemet ikke tok høyde for donasjoner.

Programmet fikk raskt konsekvenser, og Stortinget fulgte opp med å fjerne særavgifter og miljøavgifter på drikke som gis bort til trengende.

Dermed gjensto bare spørsmålet om pant på slik drikke. Administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum konstaterer med glede at også dette nå er løst.

– Infinitum dekker panten for opptil én million enheter i 2020, sier Maldum.

Hver produsent får en kvote innenfor denne rammen. Kvoten fordeles ut fra markedsandeler på drikkevareemballasje i 2019.

– Jo mer slik emballasje produsentene sendte ut på markedet foregående år, jo større del av kvoten får de året etter, forklarer Maldum.

Alle produsenter har fått tilsendt informasjonsbrev hvor størrelsen på deres kvote er tallfestet. Produsenter som gir bort drikkevare, må sende kopi til Infinitum av dokumentasjonen som skal til Skattedirektoratet.

Dekker panten på én million enheter

Infinitum og Bryggeri- og drikkevareforeningen har løst panteproblemet på drikkevarer som gis bort til veldedighet.

Sent i fjor belyste NRK-programmet «Matsjokket» at det var billigere å helle ut drikke enn å donere det til veldedighet. Årsaken var at avgiftssystemet ikke tok høyde for donasjoner.

Programmet fikk raskt konsekvenser, og Stortinget fulgte opp med å fjerne særavgifter og miljøavgifter på drikke som gis bort til trengende.

Dermed gjensto bare spørsmålet om pant på slik drikke. Administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum konstaterer med glede at også dette nå er løst.

– Infinitum dekker panten for opptil én million enheter i 2020, sier Maldum.

Hver produsent får en kvote innenfor denne rammen. Kvoten fordeles ut fra markedsandeler på drikkevareemballasje i 2019.

– Jo mer slik emballasje produsentene sendte ut på markedet foregående år, jo større del av kvoten får de året etter, forklarer Maldum.

Alle produsenter har fått tilsendt informasjonsbrev hvor størrelsen på deres kvote er tallfestet. Produsenter som gir bort drikkevare, må sende kopi til Infinitum av dokumentasjonen som skal til Skattedirektoratet.