Kjell Olav
Kjell Olav

Ønsker avgiftsendring

– Regjeringen benytter ikke anledningen i budsjettet for neste år til å gi insentiver til en sirkulær økonomi for drikkevareemballasje. Skal Norge nå EU-målene for materialgjenvinning, må regjeringen tørre å ta i bruk avgifter som virkemiddel. Det sier Kjell Olav Maldum, direktør i Infinitum.

Nær 600 millioner plastflasker samles inn gjennom Infinitums pantesystem hvert år. Alle sendes til resirkulering, og plasten er egnet for nye flasker. Men fordi etterspørselen etter resirkulert plast er liten i Norge, sendes det meste ut av landet og blir til produkter som ofte ikke resirkuleres. Produsentene velger å bruke flasker av ny plast, fordi det er billigere.

Forslag om avgift med miljøeffekt
Drikkevareprodusentene og handelen ønsker et insentiv for bruk av resirkulert plast i flasker, og har i flere år jobbet for en omlegging av dagens flate grunnavgift til en avgift som reduseres gradvis i takt med andelen resirkulert plast i ny flasker.

– Vi foreslår å legge om avgiften etter samme prinsipp som avgiftssystemet for innsamling av flasker. Avgiften reduseres i takt med måloppnåelsen, og har ført til at bransjen selv har bygget opp en av verdens beste panteordninger. Den gir alle i verdikjeden et insentiv til å samle inn igjen flaskene og ikke forsøple. Når vi vet at prinsippet om belønning virker, bør det være enkelt å overføre det til en avgift som belønner bruken av resirkulert materiale. 

Nye krav fra EU
Stortinget har ved tre anledninger bedt regjeringen utrede forslaget om avgiftsomlegging, men det har ikke blitt foreslått. Siden den gang har EU vedtatt nye og ambisiøse krav til innsamling og resirkulering av emballasje. Krav Infinitum mener at Norge med dagens virkemiddel ikke vil nå, med unntak av ett område. 

­– Vi samler allerede i dag inn nesten 90 prosent av all drikkevareemballasje, mens EUs krav er 77 prosent i 2025. Norge innfrir dette kravet ene og alene på grunn av panteordningen.

– Dersom regjeringen legger om grunnavgiften til en avgift som belønner bruk av resirkulert materiale, vil vi også kunne nå EUs krav om at flasker skal inneholde 25 prosent resirkulert plast i 2025. Norge ligger i dag på 10 prosent. Derfor må Stortinget på nytt be regjeringen utrede forslaget, sier Maldum.

Ønsker avgiftsendring

– Regjeringen benytter ikke anledningen i budsjettet for neste år til å gi insentiver til en sirkulær økonomi for drikkevareemballasje. Skal Norge nå EU-målene for materialgjenvinning, må regjeringen tørre å ta i bruk avgifter som virkemiddel. Det sier Kjell Olav Maldum, direktør i Infinitum.

Nær 600 millioner plastflasker samles inn gjennom Infinitums pantesystem hvert år. Alle sendes til resirkulering, og plasten er egnet for nye flasker. Men fordi etterspørselen etter resirkulert plast er liten i Norge, sendes det meste ut av landet og blir til produkter som ofte ikke resirkuleres. Produsentene velger å bruke flasker av ny plast, fordi det er billigere.

Forslag om avgift med miljøeffekt
Drikkevareprodusentene og handelen ønsker et insentiv for bruk av resirkulert plast i flasker, og har i flere år jobbet for en omlegging av dagens flate grunnavgift til en avgift som reduseres gradvis i takt med andelen resirkulert plast i ny flasker.

– Vi foreslår å legge om avgiften etter samme prinsipp som avgiftssystemet for innsamling av flasker. Avgiften reduseres i takt med måloppnåelsen, og har ført til at bransjen selv har bygget opp en av verdens beste panteordninger. Den gir alle i verdikjeden et insentiv til å samle inn igjen flaskene og ikke forsøple. Når vi vet at prinsippet om belønning virker, bør det være enkelt å overføre det til en avgift som belønner bruken av resirkulert materiale. 

Nye krav fra EU
Stortinget har ved tre anledninger bedt regjeringen utrede forslaget om avgiftsomlegging, men det har ikke blitt foreslått. Siden den gang har EU vedtatt nye og ambisiøse krav til innsamling og resirkulering av emballasje. Krav Infinitum mener at Norge med dagens virkemiddel ikke vil nå, med unntak av ett område. 

­– Vi samler allerede i dag inn nesten 90 prosent av all drikkevareemballasje, mens EUs krav er 77 prosent i 2025. Norge innfrir dette kravet ene og alene på grunn av panteordningen.

– Dersom regjeringen legger om grunnavgiften til en avgift som belønner bruk av resirkulert materiale, vil vi også kunne nå EUs krav om at flasker skal inneholde 25 prosent resirkulert plast i 2025. Norge ligger i dag på 10 prosent. Derfor må Stortinget på nytt be regjeringen utrede forslaget, sier Maldum.