Ola-Elvestuen
Ola-Elvestuen

Økt pant - mindre plastforsøpling

– Plastforsøpling er et av vår tids største miljøproblemer. Etter at vi økte panten har enda flere flasker og bokser blitt samlet inn, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

 I 2018 doblet Klima- og miljødepartementet pantesatsen på drikkevareemballasje. At panten økte bidro til at det i 2018 ble pantet 94 millioner flere flasker og bokser enn året før. Innsamlingsandelen i Norge er svært høy.

– De aller fleste panteflasker i Norge blir levert tilbake, og vi økte panten for å sikre at det skal fortsette slik. Jeg tror pantesatser på 2 og 3 kroner er et riktig nivå, som vil føre til at enda flere flasker samles inn også i årene som kommer, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

 

En løsning på miljøproblemet
De høye innsamlingsandelene i Norge får oppmerksomhet i land som har store problemer med plastforsøpling, blant annet fra flasker. Infinitum tar hvert år imot delegasjoner fra hele verden. De kommer for å lære mer om den norske ordningen, som belønner forbrukeren for å pante og produsentene for å ta ansvar for pantesystemet.

 – Jeg håper mange andre land kan kopiere vårt pantesystem, slik at plastflasker ikke lenger blir kastet i naturen, sier statsråden.

Stor klimagevinst
I dag pantes 88,6 prosent av flaskene og 87,3 prosent boksene. Det blir over én milliard flasker og bokser hvert år, og alle gjenvinnes. Infinitum regner med at økt pant vil øke andelen til over 90 prosent. Hver prosentøkning i panteandel for plastflasker betyr en reduksjon i CO2-utslipp på 990 tonn per år, mens det samme tallet for bokser er 620 tonn.

 – Vi venter at høyere pant vil føre til en reduksjon på minst 5 000 tonn CO2 i året, i tillegg til at enda færre bokser og flasker vil havne i naturen. Panting har aldri før vært så lønnsomt og så viktig for kloden, sier direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

Økt pant - mindre plastforsøpling

– Plastforsøpling er et av vår tids største miljøproblemer. Etter at vi økte panten har enda flere flasker og bokser blitt samlet inn, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

 I 2018 doblet Klima- og miljødepartementet pantesatsen på drikkevareemballasje. At panten økte bidro til at det i 2018 ble pantet 94 millioner flere flasker og bokser enn året før. Innsamlingsandelen i Norge er svært høy.

– De aller fleste panteflasker i Norge blir levert tilbake, og vi økte panten for å sikre at det skal fortsette slik. Jeg tror pantesatser på 2 og 3 kroner er et riktig nivå, som vil føre til at enda flere flasker samles inn også i årene som kommer, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

 

En løsning på miljøproblemet
De høye innsamlingsandelene i Norge får oppmerksomhet i land som har store problemer med plastforsøpling, blant annet fra flasker. Infinitum tar hvert år imot delegasjoner fra hele verden. De kommer for å lære mer om den norske ordningen, som belønner forbrukeren for å pante og produsentene for å ta ansvar for pantesystemet.

 – Jeg håper mange andre land kan kopiere vårt pantesystem, slik at plastflasker ikke lenger blir kastet i naturen, sier statsråden.

Stor klimagevinst
I dag pantes 88,6 prosent av flaskene og 87,3 prosent boksene. Det blir over én milliard flasker og bokser hvert år, og alle gjenvinnes. Infinitum regner med at økt pant vil øke andelen til over 90 prosent. Hver prosentøkning i panteandel for plastflasker betyr en reduksjon i CO2-utslipp på 990 tonn per år, mens det samme tallet for bokser er 620 tonn.

 – Vi venter at høyere pant vil føre til en reduksjon på minst 5 000 tonn CO2 i året, i tillegg til at enda færre bokser og flasker vil havne i naturen. Panting har aldri før vært så lønnsomt og så viktig for kloden, sier direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.