_EP_1400
_EP_1400

Om Infinitum

Miljøvennlig og effektivt pantesystem

Siden 1999 har vi eid og driftet pantesystemet for gjenvinnbare drikkevarebokser og plastflasker med pantemerke. Vi jobber for høyest mulig innsamling av gjenvinnbar emballasje for drikkevarer. Målet vårt er ikke et økonomisk overskudd, men å sikre effektiv, framtidsrettet og miljøvennlig drift av pantesystemet. Ambisjonen vår er å sikre innsamling og høyverdig gjenvinning av alle gjenvinnbare flasker og bokser.


I 2014 byttet vi navn fra Norsk Resirk til Infinitum. Navnet er inspirert av det uendelige antall ganger man kan gjenvinne flasker og bokser som er med i pantesystemet. Det betyr mye for oss, og for miljøet.

 

Hovedkontor

besøksadresse

Karenslyst allé 9c 0213 Oslo

postadresse

Postboks 447 Skøyen 0213 Oslo

(+47) 22 12 15 20
info@infinitum.no

Nøkkeltall

om_oss_round_block

I 2014 samlet Infinitum inn 415 988 355 gjenvinningsbokser og 415 851 277 gjenvinningsflasker. Totalt er det 831 839 632 flasker og bokser.

keyfigure-2

Infinitum får godkjent innsamlingsgrad på 95%

keyfigure-3

Det finnes omtrent 3700 panteautomater i Norge, og det er hele 15 000 innleveringssteder for pant.

keyfigure-4

Totalt finnes det nær 1000 gjenvinningsflasker og nesten 800 drikkevarebokser med pantemerke.

keyfigure-5

Panteautomatene aksepterer i tillegg nærmere 2600 utenlandske bokser og flasker. Dette betyr at boksene og flaskene tas imot og gjenvinnes, men at det ikke utbetales pant for dem.

Årsmeldinger

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

Årsmelding 2012

Årsmelding 2011

Årsmelding 2010

Årsmelding 2009

Årsmelding 2008

Årsmelding 2007

Årsmelding 2006

Årsmelding 2005

Årsmelding 2004

Årsmelding 2003

Mer om oss